Jak zatrzymać mieszkanie komunalne?

Musisz spełnić określone warunki, aby pozostać w lokalu po śmierci głównego lokatora.

Pani Agata mieszkała z mamą w mieszkaniu komunalnym. Mama niedawno zmarła.

Reklama

– Czy odziedziczę mieszkanie po niej? – zapytała pani Agata. – Nie można odziedziczyć lokalu komunalnego. Nie oznacza to jednak, że będzie musiała się pani wyprowadzić. Po śmierci głównego lokatora najbliższe osoby po spełnieniu wymaganych warunków mogą wstąpić w stosunek najmu tego lokalu.

– Osoby najbliższe, czyli kto? – Do grona tych osób zalicza się wdowca lub wdowę, dzieci i ich małżonków, konkubenta, konkubinę oraz inne osoby, wobec których najemca był w chwili śmierci zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych (np. wnuki). Aby mogła pani jednak wejść w stosunek najmu, powinna pani zamieszkiwać z mamą stale do jej śmierci.

– Nie wystarczy meldunek? – Nie. W razie wątpliwości musi pani udowodnić, że mieszkanie jest pani tzw. centrum życiowym. Będzie tak, jeśli jeszcze za życia mamy spędzała pani tam czas, miała swoje rzeczy, mieszkała. By to potwierdzić, gmina może przeprowadzić wywiad środowiskowy, to znaczy wypytać sąsiadów, np. jak często panią widywali. – Co muszę zrobić? – Warto udać się do gminy z wnioskiem o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu.

– A jeśli gmina mi odmówi? – Może pani wystąpić do sądu rejonowego o stwierdzenie praw do najmu lokalu komu nalnego. – Jaki będę płacić czynsz? – To jedna z zalet wstąpienia w najem mieszkania komunalnego. Kontynuuje się dotychczasową umowę, stawki czynszu nie powinny się zatem zmienić.

– A gdybym nie mieszkała z mamą na stałe? – Może pani złożyć wniosek o zawarcie z gminą nowej umowy najmu. Od gminy zależy jednak, czy ją zawrze. Podpisuje się wówczas nową umowę o najem, najczęściej już z wyższym czynszem (art. 691 Kodeksu cywilnego).

Kto ma prawo do lokalu komunalnego?

Gminy dysponują lokala mi komunalnymi, soc jalnymi i tymczasowymi. Z nich powinny zapew niać lokum tym, którzy nie są w stanie zadbać o nie sami. Lokali jest jednak mało.

Zasady przyznawania mieszkań komunalnych zawarte są w uchwale zarządu gminy. Mogą być różne w zależności od gminy. Pierwszeństwo mają zwykle osoby o najtrudniejszej sytuacji mieszkaniowej.

Konsultacja: Izabela Rogowska, mgr ekonomii, absolwentka Studium Prawa Handlowego

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Chwila dla Ciebie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • 1. Dowiedz się skąd pochodzą środki na realizację inwestycji. Bezpieczniej jest kupić lokal, do budowy którego deweloper nie będzie zaciągał kredytów ani emitował obligacji.  2. Ustal, jaki... więcej