Kiedy powołać zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

Kiedy i w jakim celu należy powołać zarząd wspólnoty mieszkaniowej? Jakie są jego obowiązki i czy można go ewentualnie odwołać? Maria Misiuk z Lubartowa

Reklama

Właściciele mieszkań są zobowiązani do powołania zarządu wspólnoty mieszkaniowej, jeżeli w budynku mieszkalnym jest więcej niż siedem lokali. Zarząd może składać się z jednej lub kilku osób.

Zadaniem zarządu jest kierowanie sprawami wspólnoty i reprezentowanie jej na zewnątrz. Powinien w sposób skrupulatny prowadzić ewidencję pozaksięgową kosztów zarządzania nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych wydatków. Musi sporządzać protokoły i dokumentację techniczną z przyjęcia nieruchomości, a także składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swej działalności.

Zarząd poddawany jest corocznej ocenie przez wspólnotę, do której kieruje się wniosek o udzielenie mu absolutorium. Jeśli jego praca nie zostanie pozytywnie zaopiniowana, zespół może zostać rozwiązany i wybrany nowy. Kwestia wynagrodzenia osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową również podlega uchwale większości.

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Super TV

Zobacz również