Kiedy właściciele nieruchomości nie mogą się dogadać

Co zrobić, gdy nie ma zgody między współwłaścicielami nieruchomości? Nie zostaje im nic innego jak ustanowić jej zarządcę albo ją podzielić.

Paula W. wraz z dwoma braćmi jest współwłaścicielką domu po rodzicach, zmarłych przed kilku laty. Między rodzeństwem jednak nie ma zgody: nie mogą się ze sobą dogadać ani w sprawie zarządzania domem, ani jego podziału. Paula, która chciałaby w końcu uregulować tę sprawę, poszła po poradę do prawnika.

– Co ja mogę teraz zrobić? – zapytała wprost. – Przede wszystkim należy przeprowadzić zniesienie współwłasności – odparł prawnik. – Dopóki nie przeprowadzicie podziału nieruchomości, trudno będzie wam dojść do ładu. – Ale od śmierci rodziców minęło już osiem lat. Nie nastąpiło przedawnienie?

Reklama

– Nie, roszczenia o zniesienie współwłasności się nie przedawniają – uspokoił Paulę prawnik. – Może wystąpić o to każdy ze współwłaścicieli nieruchomości, a nawet domagać się przeprowadzenia jej fizycznego podziału. Wniosek składa się do sądu rejonowego, właściwego ze względu na jej położenie.

Czekając na wyrok sądu

Paula opowiedziała o swoich kłopotach. Bracia nie interesują się domem, a tym bardziej nie dają pieniędzy na jego utrzymanie. – Nie mogę patrzeć, jak budynek marnieje, a nie stać mnie, by samej go utrzymać – westchnęła.

Prawnik doradził więc, co powinna zrobić do czasu zakończenia sądowego postępowania. – Powinna pani zawrzeć z braćmi umowę o sposobie zarządzania wspólną nieruchomością – powiedział. – Możecie postanowić, że zarząd będzie sprawować w imieniu pozostałych jedno z was, albo wynajęta do tego osoba.

– Na to nie mogę liczyć. Bracia na nic nie chcą się zgodzić, nie podoba im się żadna moja propozycja – skarżyła się Paula. Adwokat stwierdził na to, że i w takiej sytuacji jest wyjście: zarządcę mogą powołać nie tylko właściciele, ale i sąd.

– Sąd ma takie możliwości w trzech przypadkach: po pierwsze, gdy współwłaściciele nie mogą się zgodzić w istotnych sprawach dotyczących zarządzania; po drugie, gdy większość właścicieli narusza zasady zarządzania; po trzecie wreszcie, jeśli większość krzywdzi mniejszość – powiedział.

Leon Szulc

1. Współwłaściciel, występując o zniesienie współwłasności, musi wykazać swoje prawa do niej.

2. W tym celu musi złożyć odpis z księgi wieczystej, z którego wynika, że jest współwłaścicielem.

3. We wniosku trzeba dokładnie opisać nieruchomość (położenie, zabudowania). Należy również dołączyć inne dokumenty, potwierdzające prawo własności (np. odpisy z księgi wieczystej, odpisy umów notarialnych).

4. Należy też wnieść opłatę za złożenie wniosku.

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Twoje Imperium

Zobacz również

  • Chcesz wynająć mieszkanie? Podpisz koniecznie umowę z jego właścicielem. To pozwoli uniknąć kłopotów, gdyby były jakieś problemy więcej