Księga wieczysta – kiedy jest potrzebna

Gdy chcemy kupić nieruchomość na kredyt, musimy założyć księgę wieczystą, a w niej umieścić wpis zwany hipoteką

Reklama

Planujemy z moim narzeczonym kupno mieszkania na rynku wtórnym. Dowiedzieliśmy się, że będziemy musieli założyć księgę wieczystą i nie bardzo wiemy, jak to zrobić i czy to jest rzeczywiście potrzebne? – pytają Anna W. i Jacek Ch. z Warszawy.

Księga wieczysta to zbiór dokumentów dotyczących danej nieruchomości. Wszystkie księgi wieczyste są przechowywane w sądach rejonowych lub hipotecznych. Księgi są jawne, można do nich zajrzeć, trzeba jedynie znać ich numer.

Każda księga wieczysta składa się z czterech działów. Dział pierwszy to dane dotyczące oznaczenia nieruchomości (adres, położenie, wielkość), dział drugi zawiera wpisy dotyczące własności (kto jest właścicielem i kiedy nabył lub otrzymał nieruchomość) i użytkowania wieczystego.

Dział trzeci to wpisy dotyczące tzw. ograniczonych praw rzeczowych (np. umożliwienie sąsiadom przejazdu przez działkę) oraz ograniczeń (np. zakaz sprzedaży).

Zakładamy, gdy kupujemy nieruchomość na kredyt

Natomiast dział czwarty zawiera informacje dotyczące hipotek obciążających nieruchomość. W księdze mogą się też znaleźć tzw. wzmianki. Sygnalizują one, że do sądu wpłynął wniosek o dokonanie jakiegoś wpisu.

Księgę wieczystą zakładamy, gdy kupujemy nieruchomość na kredyt, ponieważ bank wymaga, by pożyczka była zabezpieczona tzw. hipoteką, czyli odpowiednim wpisem do księgi wieczystej. Zanim jednak kupimy nieruchomość, sprawdźmy, czy nie ma już ona księgi wieczystej, a jeśli tak, to czy nieruchomość nie jest obciążona pożyczką.

Szczególnie zwróćmy wtedy uwagę na tzw. wzmianki i sprawdźmy, której księgi one dotyczą. Np. gdy wpis jest w dziale III, może to oznaczać, że złożono wniosek o zakaz sprzedaży. Wniosek o założenie księgi składamy w sądzie rejonowym właściwym dla danego miejsca położenia nieruchomości.

Trzeba do niego dołączyć umowę kupna-sprzedaży. Jeśli kupiliśmy nieruchomość gruntową, potrzebny jest także wypis z rejestru gruntów, określający powierzchnię i przeznaczenie terenu (otrzymuje się go w gminie), wyrys z mapy ewidencyjnej i wykaz zmian gruntowych (sporządzony przez geodetę).

Za wpisy do księgi wieczystej obowiązują stałe opłaty

Sąd rozpatruje wniosek na posiedzeniu niejawnym. Następnie powiadamia o założeniu księgi, podając jej numer. Informacje wysyła do właściciela nieruchomości i ewentualnie do urzędu prowadzącego rejestr gruntów.

Za wpisy do księgi wieczystej obowiązują stałe opłaty. Za założenie księgi wieczystej zapłacimy 60 zł. Za wpis prawa własności płacimy 200 zł, za wpis hipoteki 200 zł, za wpis własności – 150 zł. 100 zł zapłacimy za wykreślenie wpisu z dokumentu, za odpis zwykły – 30 zł, za odpis zupełny – 60 zł, a 10 zł za zaświadczenie o zamknięciu księgi.

Mecenas Janusz Górski, prawnik z wieloletnią praktyką, współpracuje z kilkoma kancelariami prawnymi.

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Życie na gorąco

Zobacz również

  • 1. Dowiedz się skąd pochodzą środki na realizację inwestycji. Bezpieczniej jest kupić lokal, do budowy którego deweloper nie będzie zaciągał kredytów ani emitował obligacji.  2. Ustal, jaki... więcej