Kto może odciąć wodę?

Właśnie dostałam pismo ze spółdzielni, że z powodu zaległości czynszowych zostanie odcię ta mi woda. Czy spółdzielnia może to zrobić? - pyta Joanna z Suchej Beskidzkiej.

Ani spółdzielnia, ani właściciel budynku, ani jego zarządca nie mogą odciąć dopływu wody do lokalu, jeśli lokator zalega z czynszem. Mogą za to wystąpić do sądu z pozwem o uregulowanie należności i zażądać w nim naliczenia karnych odsetek.

Jeśli jednak zdecydują się na taki krok, ma Pani prawo domagać się odszkodowania za poniesione z tego powodu szkody. Musi Pani jednak udowodnić, że takie szkody miały miejsce i ocenić ich wartość.

Reklama

Jedyną instytucją, która może odciąć wodę, jest przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Zrobi to, jeśli nie zapłaciła Pani za dwa pełne okresy obrachunkowe, czyli za rok, jednak 20 dni wcześniej zostanie Pani o tym uprzedzona.

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Na żywo

Zobacz również

  • Jeśli urząd gminy nie chce sprzedać mieszkania komunalnego lokatorowi, który je obecnie zajmuje, nie można go do tego w żaden sposób zmusić. więcej