Kupno mieszkania od gminy

W wielu miastach i gminach możliwe jest wykupienie mieszkania komunalnego z dużymi bonifikatami. Samorządy same ustalają, czy ich udzielają, a jeśli tak – na jakich zasadach. Kupno mieszkania z 50-, 80- czy nawet 90-proc. bonifikatą jest bardzo korzystne.

Jeśli się na to zdecydujemy, musimy jednak uważać, by nie stracić tej bonifikaty – np. przez zbyt szybką sprzedaż wykupionej nieruchomości.

Reklama

Zazwyczaj na bonifikaty mogą liczyć jedynie długoletni najemcy. Wysokość upustów może być różna nawet w obrębie tego samego miasta – warto o to zapytać w urzędzie. Najczęściej na zniżki mogą liczyć najemcy którzy:

wynajmują mieszkanie co najmniej 5 lat; nie dostawali dodatku mieszkaniowego albo zniżek w czynszu z powodu niskich dochodów; nie zalegali z opłatami czynszowymi.

Często bonifikata jest jeszcze wyższa od tej ogólnie obowiązującej, gdy najemca od razu zapłaci całą kwotę albo na wykup zdecydują się równocześnie wszyscy mieszkańcy budynku. Upusty dotyczą nie tylko samych mieszkań, ale również udziału w części wspólnej nieruchomości oraz gruntu, na którym stoi budynek.

Ogromne upusty rodzą pokusę, by sprzedać wykupione mieszkanie

Jednak przepisy ograniczają takie spekulacje. W ciągu 5 lat od momentu wykupienia mieszkania nie można go zbyć, bo wówczas trzeba zwrócić otrzymaną bonifikatę. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki. Wykupione mieszkanie komunalne można przekazać lub sprzedać osobie najbliższej. Według art. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r., nr 11-5 poz. 741 z późn. zm.) takimi najbliższymi osobami są:

współmałżonek; zstępni (np. dzieci, wnuki); wstępni (np. rodzice); rodzeństwo; dzieci rodzeństwa; osoby przysposabiające oraz przysposobione; osoba, która faktycznie pozostaje ze zbywcą we wspólnym pożyciu (konkubent).

Bardzo ważne jest to, że jeśli nabywca przekaże lub sprzeda mieszkanie osobie bliskiej, ją też obowiązuje 5-letni termin dotyczący zwrotu bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości. Oto przykład. Pani Monika wykupiła mieszkanie z 90-proc. bonifikatą 1 marca 2014 r. Rok później podarowała je córce Annie. Pani Anna, by nie zwracać gminie udzielonego upustu, będzie mogła sprzedać mieszkanie dopiero po 1 marca 2019 roku.

Są też inne sytuacje, gdy nie trzeba zwracać udzielonej przez gminy bonifikaty

Wykupione mieszkanie możemy zamienić na:

inny lokal mieszkalny; nieruchomość wykorzystywaną lub przeznaczoną na cele mieszkaniowe.

Możemy też sprzedać mieszkanie a uzyskane pieniądze w ciągu 12 miesięcy przeznaczyć na zakup innego mieszkania lub nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Podobna możliwość dotyczy zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości. Zdarza się, że gmina chce sprzedać należące do niej mieszkanie, ale lokatora nie stać na jego wykup. W takiej sytuacji urzędnicy muszą mu zapewnić mieszkanie zamienne – w tej samej miejscowości, z nie gorszym wyposażeniem technicznym i o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym.

Ten ostatni warunek uznaje się za spełniony, jeżeli na członka rodziny przypada 10 mkw. powierzchni łącznej pokoi, a wypadku gospodarstwa jednoosobowego pokój (lub pokoje) mają 20 mkw. Tak więc mieszkanie zamienne może być mniejsze. Gmina ponosi także koszty przeprowadzki. Te same zasady stosowane są, jeśli lokator musi opuścić mieszkanie z powodu remontu lub rozbiórki budynku.

Zasady korzystania z bonifikaty

Zbyt szybka sprzedaż mieszkania wykupionego od gminy może skutkować nie tylko utratą bonifikaty, ale także koniecznością zapłacenia podatku (wynosi on 19 proc.). By nie płacić daniny fiskusowi mieszkanie można sprzedać dopiero po 5 latach. Termin ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość została sprzedana.

Jest też inny sposób na uniknięcie podatku. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania można w ciągu 2 lat przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe, np. kupno albo remont mieszkania, kupno działki, nabycie prawa do jej użytkowania wieczystego czy spłatę kredytu mieszkaniowego. Te zasady zasady podatkowe dotyczą wszystkich sprzedawanych nieruchomości, nie tylko tych wykupionych od gminy.

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Świat & Ludzie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Projekt zakłada sporo obostrzeń w przyznawaniu tych lokali, zmienią się też zasady „dziedziczenia” prawa najmu po zmarłym lokatorze. Przybliżamy szczegóły. więcej