Lokator wymienił zamki w wynajmowanym mieszkaniu

Jestem właścicielką kawalerki, którą wynajmuję. Wbrew umowie lokator wymienił zamek w drzwiach. Co mogę zrobić? Mam chyba prawo w razie potrzeby wejść do własnego mieszkania? Paulina W. z Koszalina

Odpowiada nasz ekspert:

Wymieniając zamek bez Pani zgody najemca złamał postanowienia umowy najmu. Proponuję porozmawiać z nim i zażądać ponownego zamontowania starego zamka.

Reklama

Jeśli rozmowa nie poskutkuje, swoje upomnienie może Pani spisać i doręczyć osobiście za pokwitowaniem albo wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W razie dalszego braku porozumienia z lokatorem może Pani bez wypowiedzenia rozwiązać umowę, a pisemne upomnienie będzie do tego podstawą.

Natomiast w czasie trwania umowy nie może Pani bez zgody lokatora wchodzić do kawalerki. W przeciwnym razie narazi się Pani na zarzut naruszania miru domowego.

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Projekt zakłada sporo obostrzeń w przyznawaniu tych lokali, zmienią się też zasady „dziedziczenia” prawa najmu po zmarłym lokatorze. Przybliżamy szczegóły. więcej