Masz mieszkanie na wynajem? Bądź ostrożna

Wybierz taką umowę najmu, która jest dla ciebie bardziej korzystna.

Pani Jadzia chce wynająć mieszkanie. Nigdy tego nie robiła i boi się nieuczciwych najemców.

Reklama

– Czy powinnam zawrzeć z nimi umowę? – zapytała. – Zdecydowanie tak. Z najemcą należy podpisać umowę najmu (patrz ramka). Można zawrzeć zwykłą albo umowę najmu okazjonalnego. Ta pierwsza jest korzystniejsza dla najemcy. Pani interesy jako osoby wynajmującej lepiej zabezpiecza ta druga. Kiedy najemca np. nie płaci czynszu i nie chce opuścić lokalu, można go eksmitować z mieszkania. Trzeba jednak spełnić wymagane warunki.

– Jakie? – Umowa najmu okazjonalnego jest zawierana na czas określony – nie dłużej niż na 10 lat. Należy ją zarejestrować w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od podpisania. Mogą ją zawrzeć osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie wynajmu nieruchomości. Do umowy musi być załączone notarialnie poświadczone oświadczenie najemcy o opuszczeniu lokalu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy. Musi on w nim wskazać lokal, do którego będzie mógł się wyprowadzić. Jeśli lokal ten nie należy do wynajmującego, zgodę w oświadczeniu musi wyrazić właściciel lokalu.

– A jeśli najemca mimo to się nie wyprowadzi? – Należy wręczyć mu na piśmie żądanie opuszczenia lokalu. Potem może pani złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności oświadczeniu. Wtedy sprawa trafia do komornika. On przeprowadza eksmisję. – Na co jeszcze uważać?

– Na pewno warto porównać np. jeden dokument tożsamości najemcy z innym. Trzeba określić, kto płaci za media. Na poczet ew. zaległości w płatnościach lub zniszczeń w mieszkaniu można pobrać kaucję. – A zameldowanie? – Najemca może się zameldować w mieszkaniu, przedstawiając umowę najmu. Po jej zakończeniu, może go pani wymeldować.

Art. 19a–19e ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

Co w umowie?

Umowa najmu musi zawie rać: dane obu stron i czas wynajmu. Także prawa i obowiązki stron. Kto co naprawia, wysokość czynszu i opłat, kiedy i jak będą regulowane, ew. możliwość podwyżki, wysokość kaucji i jej przeznaczenie oraz warunki wypowiedzenia.

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Chcesz wynająć mieszkanie? Podpisz koniecznie umowę z jego właścicielem. To pozwoli uniknąć kłopotów, gdyby były jakieś problemy więcej