Mieszkanie w TBS. Czy to się opłaca?

By zamieszkać w TBS, trzeba mieć na partycypację i kaucję oraz co miesiąc na czynsz i opłaty. To niemało.

Lidii M. i jej narzeczonego nie stać na kupno własnego mieszkania, a wieczne wynajmowanie wydaje im się stratą pieniędzy. Niedawno Lidii wpadła w ręce ulotka o mieszkaniach budowanych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego, reklamująca je jako dobre rozwiązanie dla ludzi o niskich dochodach.

Reklama

Chcąc się więcej dowiedzieć o tzw TBS-ach, Lidia spotkała się ze znajomym doradcą finansowym, który od razu ostudził jej zapał: – Wiedz, że mieszkanie w TBS nie jest własnością lokatora. Towarzystwa budują nieruchomości na wynajem, bo taka jest główna idea przyświecająca tej formie wspierania mieszkalnictwa.

Warunki, jakie trzeba spełnić

Doradca finansowy przedstawił Lidii warunki, jakie musi spełniać najemca: – Nie możesz być właścicielem nieruchomości w tej samej miejscowości, w której starasz się o mieszkanie w TBS. Jeśli ją masz w innej, to najemcą staniesz się pod warunkiem, że przeniosłaś się ze względu na pracę – tłumaczył doradca.

– A jakie jest kryterium dochodowe, by móc przystąpić do TBS? – dopytywała Lidia. – Nie mogą one przekroczyć określonych progów, wciąż zmienianych i zróżnicowanych w zależności od województwa. Ale tego już się można dowiedzieć w TBS – odrzekł znajomy.

Wytłumaczył też Lidii, co należy zrobić, starając się o takie mieszkanie: – Najpierw trzeba zawrzeć z TBS umowę o partycypacji w kosztach budowy lokalu. Jest to rodzaj rezerwacji połączony z finansowym wkładem. W zamian za to masz prawo decydować, kto będzie wynajmował mieszkanie. Kwota partycypacji nie może przekraczać trzydziestu procent kosztów budowy i wyliczana jest dla konkretnego mieszkania. Zwykle jest to około kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

Jeśli zrezygnujesz z lokalu, odzyskasz ten wkład zwaloryzowany. Przed zawarciem umowy najmu TBS pobiera kaucję mieszkaniową, która może sięgać nawet dwunastokrotności czynszu. W razie zerwania umowy też jest zwracana. – A jaka jest wysokość czynszu? – spytała Lidia. – Nie może on przekraczać czterech procent wartości lokalu. Ale jeśli przestaniesz spełniać określone wymagania, czynsz może zostać uwolniony i sięgnąć stawek wolnorynkowych – przestrzegł Lidię doradca finansowy.

Leon Szulc

Czy mieszkanie TBS można wykupić?

1. Od 2011 r. Towarzystwa Budownictwa Społecznego mogą sprzedawać wybudowane przez siebie mieszkania, ale w praktyce nie jest to opłacalne. Kupujący nie mogą liczyć na bonifikaty, a cena mieszkania jest zbliżona do rynkowej.

2. Nowe przepisy umożliwiają lokatorom wykup takich lokali, ale pod warunkiem, że właściciel TBS (czyli gmina lub deweloper) wyrazi na to zgodę.

3. Gdy TBS nie zgodzi się na wykup, najemca nie ma możliwości odwołania.

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Twoje Imperium
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Chcesz wynająć mieszkanie? Podpisz koniecznie umowę z jego właścicielem. To pozwoli uniknąć kłopotów, gdyby były jakieś problemy więcej