Nieruchomość wspólna. Czy wspólnota ma rację?

Pan Janusz nabył lokal, w którym otworzył działalność usługową. Nie było w nim instalacji grzewczych i gazowych. Na własny koszt zrobił instalację elektryczną (z oddzielnym niż cały budynek podłączeniem prądu). Tymczasem wspólnota, która zarządza tą nieruchomością, obciąża pana Janusza opłatami za remont klatki schodowej, prąd zużywany na klatce schodowej oraz wszelkimi naprawami czy przeglądami kominowymi i gazowymi.

– Czy wspólnota ma do tego prawo, skoro w moim lokalu usługowym nie ma dostępu do przewodów kominowych i nie ma gazu? Nie korzystam też z klatki, bo lokal znajduje się na parterze budynku i ma oddzielne wejście – pyta pan Janusz.

Reklama

Uważa, że powinien być obciążony tylko kosztami remontu dachu oraz elewacji gdyż tylko te części są wspólne. Nieruchomością wspólną jest wszystko, co pozostaje w budynku po wyodrębnieniu poszczególnych lokali, np. fundamenty, klatki schodowe, korytarze, windy czy strychy. Wszyscy właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

Mówi o tym art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: – wydatki na remonty i bieżącą konserwację oraz utrzymanie porządku i czystości; – opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz i wodę, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę; – ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane samodzielnie przez właścicieli; – wynagrodzenie zarządu.

Co do zasady więc pan Janusz powinien partycypować we wszystkich kosztach zarządu nieruchomością wspólną. Jeżeli jednak faktycznie potrafi udowodnić, że nie korzysta z niektórych urządzeń lub mediów, może zaskarżyć do sądu uchwałę dotyczącą rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów tego zarządu.

Powinien to zrobić w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli lokali albo od dnia powiadomienia go o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Tu znajdziesz wsparcie

Federacja Konsumentów ma 32 oddziały w całej Polsce. Konsumenci mogą tam skorzystać z bezpłatnych porad i pomocy prawnej (także w sporządzeniu pism procesowych) w sporach z różnymi firmami.

Spis oddziałów wraz z danymi teleadresowymi znajdziemy w zakładce na stronie www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html. Najlepiej kontaktować się z odziałem najbliższym dla miejsca zamieszkania, w razie wątpliwości – z dowolnym oddziałem w swoim województwie.

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • W Polsce co trzecia rodzina nie ma własnego mieszkania. To znaczy że musi je wynajmować albo mieszkać kątem u rodziny, co zdarza się najczęściej. Czy nowy projekt „Mieszkanie+” może coś w tej... więcej