Obowiązek zebrań wspólnoty mieszkaniowej

Jesteś członkiem wspólnoty mieszkaniowej? Co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwa rtale danego roku, zarząd lub zarządca wspólnoty powinien zwołać zebranie właścicieli lokali.

Podczas zebrania podsumowany zostanie poprze dni rok oraz podjęte zostaną wiążące decyzje na rok nas tępny.

Reklama

Zarząd wspólnoty mie szkaniowej powinien też pod czas zebrania złożyć roczne sprawozdanie z działalności. O terminie, miejscu i porząd ku obrad zebrania właścicieli zarząd wspólnoty zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej tydzień przed terminem.

art. 30 ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Od dawna mówi się o tym, że tak zwane użytkowanie wieczyste to przeżytek, bo nie jest to ani własność, ani dzierżawa. Nowe przepisy mają ułatwić „przekształcenie” gruntu pod domami we własność... więcej