Obowiązki dewelopera. Usterki w mieszkaniu

Pani Maria w lutym 2016 r. zawarła umowę na kupno nowego mieszkania. Miało być ono gotowe za miesiąc i wówczas umówiono termin jego odbioru. Pani Maria wynajęła inspektora, który miał jej służyć fachową pomocą. Przy odbiorze mieszkania warto skorzystać z pomocy inspektora budowlanego.

W trakcie odbioru inspektor wykrył usterki (nierówny tynk, krzywa ściana w łazience, niedziałające trzy kontakty). Za jego radą wykryte wady wpisano do protokołu odbioru. Deweloper wymijająco podaje kolejne daty usunięcia usterek. Co mogę zrobić? – pyta pani Maria.

Reklama

Zasady odpowiedzialności dewelopera regulują przede wszystkim dwa akty prawne – Kodeks cywilny i ustawa z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2016, poz. 555 z późn. zm. – dalej ustawa). Ustawa będzie miała podstawowe znaczenie w sytuacji zakupu nowego mieszkania od dewelopera.

Przed podpisaniem umowy ostatecznej (przenoszącej własność lokalu), dokonuje się odbioru w obecności nabywcy. Z odbioru sporządza się protokół i to właśnie w nim należy wskazać wady lokalu.

Deweloper w terminie 14 dni musi doręczyć nabywcy swoje stanowisko odnośnie wad. Jest też zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, usunąć uznane wady. Jeżeli jest to niemożliwe, może wskazać inny termin wraz z uzasadnieniem opóźnienia.

Powyższe postępowanie opisuje art. 27 ustawy

Naturalnie nie wszystkie usterki można wykryć przy odbiorze mieszkania. Wady, które wyjdą na jaw później, również można zgłaszać deweloperowi.

Według przepisów o rękojmi (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego) odpowiada on za wady stwierdzone przed upływem 5 lat od wydania nieruchomości. Dotyczy to m.in. zmniejszenia wartości i użyteczności lokalu (np. nieszczelne okna, pleśń na ścianie) czy niekompletność (np. brak podłączenia instalacji TV).

Powołując się na rękojmię należy – najlepiej pisemnie – złożyć reklamację deweloperowi. W reklamacji można zażądać usunięcia wad w rozsądnym terminie lub obniżenia ceny z oznaczeniem wysokości obniżki. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni będzie oznaczał uznanie reklamacji.

Pamiętajmy, że w przypadku stwierdzenia wady przed upływem 1 roku to deweloper będzie musiał udowodnić, że za wady nie odpowiada. W interesie nabywcy leży zatem dokładne sprawdzenie lokalu w początkowym okresie użytkowania.

Gdzie uzyskać pomoc

Federacja Konsumentów ma 32 oddziały w całej Polsce. Konsumenci mogą tam skorzystać z bezpłatnych porad i pomocy prawnej (także w sporządzeniu pism procesowych) w sporach z różnymi firmami.

Spis oddziałów wraz z danymi teleadresowymi znajdziemy w zakładce na stronie www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html. Najlepiej kontaktować się z odziałem najbliższym dla miejsca zamieszkania, w razie wątpliwości – z dowolnym oddziałem w swoim województwie.

Wyjaśnień udzielił Michał Herde, prezes Oddziału Federacji Konsumentów w Warszawie

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • Jeśli urząd gminy nie chce sprzedać mieszkania komunalnego lokatorowi, który je obecnie zajmuje, nie można go do tego w żaden sposób zmusić. więcej