Podnajmowanie lokalu jest ryzykowne

Mój syn studiuje w innym mieście. Jako że nie dostał akademika, jest zmuszony wynajmować mieszkanie. Na okres wakacji przyjechał jednak do domu i kawalerka, w której w czasie roku akademickiego mieszka, stoi pusta. Zastanawiamy się, czy mógłby na ten czas podnająć ją innej osobie, czy też musi ustalić to z właścicielem? Nie chodzi tylko o koszty, ale również o pilnowanie lokalu. Halina z Krakowa

« Regulacje dotyczące zasad najmu mieszkania znajdują się w Ustawie o ochronie praw lokatorów. Choć na jej mocy najemca ma szereg praw i swobód związanych z użytkowaniem mieszkania, nie obejmują one dowolnego dysponowania nieruchomością.

« Co więcej, zgodnie z art. 11 ustawy właściciel mieszkania ma prawo wypowiedzieć stosunek najmu nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeśli najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela. Termin wypowiedzenia wynosi zatem miesiąc, a liczy się od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone.

Reklama

« Z przepisu tego wynika wyraźnie, że nie ma znaczenia, czy syn chce zaoszczędzić na opłatach w wakacje, czy tylko znaleźć kogoś, kto zaopiekuje się mieszkaniem pod jego nieobecność – nawet bezpłatne oddanie lokalu do użytku bez wiedzy właściciela jest niezgodne z prawem.

« Oczywiście podnajmowanie mieszkania jest dopuszczalne, wymaga jednak pisemnej zgody właściciela. Jeśli zostanie ona udzielona ustnie, np. telefonicznie, w razie ewentualnego sporu sądowego trudno będzie udowodnić, że naprawdę syn ją uzyskał.

« Dlatego najlepiej jest wprowadzić zapis o możliwości podnajmu do treści umowy najmu albo wyegzekwować ją w odrębnym dokumencie, podpisanym ręcznie przez właściciela.

« Gdyby synowi udało się uzyskać zgodę na podnajem, w umowie z podnajemcą powinien zapisać, że nie jest właścicielem, a jedynie wynajmującym lokal i do umowy podnajmu dołączyć kserokopię swojej umowy z właścicielem.

Przydatne informacje

« Zgoda właściciela nie jest wymagana, gdy najemca zobowiązany jest do świadczeń alimentacyjnych na rzecz osoby, która ma być podnajemcą mieszkania.

« Pilnuj terminów. Czas obowiązywania umowy nie może być dłuższy niż tej między właścicielem mieszkania a najemcą.

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Na żywo

Zobacz również

  • Projekt zakłada sporo obostrzeń w przyznawaniu tych lokali, zmienią się też zasady „dziedziczenia” prawa najmu po zmarłym lokatorze. Przybliżamy szczegóły. więcej