Podwyżka czynszu? Masz prawo się bronić

O ile może wzrosnąć czynsz? Jak często? Wyjaśniamy przepisy obowiązujące we wspólnocie, spółdzielni, gminie i prywatnej kamienicy.

Reklama

Z pytaniami dotyczącymi podwyżek czynszu i sposobów ich kwestionowania zwróciliśmy się do naszego specjalisty w dziedzinie prawa administracyjnego. P. Marcin Nagórek prowadził wiele spraw dotyczących sporów lokatorów z zarządami budynków, wie, jak działać skutecznie.

Zarząd mojej spółdzielni mieszkaniowej uzasadnił podwyżkę czynszu zadłużeniem wielu lokatorów. Czy to zgodne z przepisami?

Nie! Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie pozwala spółdzielniom na podnoszenie opłat za mieszkania z powodu zaległości czynszowych lokatorów. Zarząd może podwyższyć czynsz tylko, jeśli wzrosną koszty utrzymania domu lub opłaty za dostawę mediów.

W jakim terminie spółdzielnia musi powiadomić, że wzrośnie czynsz?

Jeśli podwyżka jest spowodowana wzrostem kosztów eksploatacji, czyli opłat zależnych od spółdzielni – powiadomić musi lokatorów na 3 miesiące przed terminem płatności. Jeśli czynsz wzrasta z powodu wzrostu opłat za media – minimum 14 dni przed datą płatności.

Czy można się odwołać od podwyżki czynszu w spółdzielni? Jak?

Można się odwołać w sytuacjach, gdy: spółdzielnia nie przedstawi na piśmie kalkulacji podwyżki lub uważamy, że czynsz jest za wysoki. Odwołanie piszemy do rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia spółdzielni (trzeba sprawdzić możliwości w statucie spółdzielni). Dopiero gdy to nie poskutkuje, można iść do sądu.

A czy we wspólnocie mieszkaniowej właściciele lokali mogą nie zgodzić się na podwyżkę?

Tak, mogą na zebraniu wspólnoty przegłosować obniżenie zaliczek na fundusz remontowy. Właściciele mieszkań mogą też wpłynąć na zmniejszenie kosztów np. za sprzątanie. Jeśli firma sprzątająca pobiera zbyt duże wynagrodzenie, można podjąć uchwałę o wypowiedzeniu jej umowy i zobowiązać zarząd do zawarcia umowy z inną firmą, która ma niższe ceny za usługi.

Uważam, że zarząd mojej wspólnoty za dużo wydaje na remonty. Jak to sprawdzić?

Każdy właściciel lokalu ma prawo zażądać od zarządu okazania dokumentów wspólnoty: wszelkich umów, zleceń i kwitów księgowych. Także zarządca domu ma obowiązek udostępnić tę dokumentację. Mam mieszkanie w prywatnej kamienicy.

Właścicielka stale winduje czynsz! Czy to zgodne z prawem?

Podwyżka czynszu nie może być częściej niż co 6 miesięcy. Poza tym właściciel domu może podnieść stawkę czynszu maksymalnie do 3 proc. tzw. wartości odtworzeniowej lokalu (oblicza się ją, mnożąc powierzchnię użytkową lokalu przez koszt budowy 1 metra kwadratowego). Każdy powiat ma swój wskaźnik – trzeba więc pytać o to w swojej gminie.

Nie zgadzam się z podwyżką czynszu! Mogę nie płacić?

Taką decyzję należy dobrze przemyśleć. Jeśli bowiem mieszkanie jest komunalne lub w prywatnej kamie nicy, i odmówimy przyjęcia podwyżki, umowa najmu rozwiąże się po 3. miesiącach od otrzymania pisma o nowej stawce czynszu.

Jeśli zaś mamy własnościowe mieszkanie, i wniesiemy do sądu pozew o ustalenie, że podwyżka jest niezasadna, możemy do czasu rozstrzygnięcia sprawy płacić czynsz w dotychczasowej kwocie. Ale gdyby sąd uznał, że podwyżka była uzasadniona, trzeba będzie uregulować różnicę.

Marta Jaworska

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również

  • Po operacji stawu biodrowego mam trudności z chodzeniem po schodach. Sąsiedzi z parteru zaproponowali mi zamianę mieszkań. Jak to zrobić? Leokadia, 75 lat, Piła. więcej