Porządek w księdze wieczystej

Warto wykreślić nieaktualne wpisy

Zdjęcie

/Arch/123RF Picsel
/Arch/123RF Picsel

Księga wieczysta jest zbiorem danych o nieruchomości, ciążących na niej zobowiązaniach oraz jej właścicielach (patrz ramka).

Warto sprawdzić, czy nie ma w niej nieaktualnych wpisów, np. o dożywociu użytkowania czy hipotekach. To wcale nie jest rzadkość, że dla działek, które są dziś w obrębie dużych miast i na których powstają nowe osiedla, są np. wpisy o służebności przegonu bydła!

Reklama

Nieaktualne wpisy trzeba wykreślić, oznaczają bowiem problem przy sprzedaży nieruchomości. Potencjalny kupiec nie będzie zainteresowany domem lub działką, jeśli są na nich obciążenia. A na usunięcie nieaktualnego wpisu trzeba czekać (zazwyczaj trwa to ok. 2 miesięcy).

Jeśli na nieruchomość była nałożona hipoteka (to zabezpieczenie dla banku, gdy pożycza pieniądze), to właściciel domu lub mieszkania musi wystąpić o jej wykreślenie w momencie spłaty kredytu.

Każda transakcja dotycząca nieruchomości (darowizna, sprzedaż) wymaga formy aktu notarialnego. Notariusz dba, by do sądu trafiły wszelkie odpowiednie wnioski dotyczące danej nieruchomości, np. wniosek o wpis nowych właścicielach. Więc jeśli kupujemy lub dostajemy mieszkanie bądź dom, który ma założoną księgę wieczystą, my nie musimy się tym martwić.

Inaczej jest, gdy daną nieruchomość dziedziczymy. Przy postępowaniu spadkowym (w sądzie) lub przy podpisywaniu aktu poświadczenia dziedziczenia (u notariusza), do sądu wieczystoksięgowego wysyłane są informacje na temat zmiany właścicieli nieruchomości.

Na ich podstawie sąd wieczystoksięgowy wysyła zawiadomienie do spadkobierców, że mają dokonać odpowiednich wpisów do księgi wieczystej. I to sami spadkobiercy muszą złożyć wniosek o wpisy.

Sąd dokonuje wpisów jedynie na stosowny wniosek właścicieli. Gdy sąd dokona już wpisu w księdze wieczystej, przysyła o tym zawiadomienie.

Przejrzyjmy wówczas dokładnie ten dokument i sprawdźmy czy nie ma żadnych błędów, np. literówek w nazwisku. Jeśli są jakiekolwiek nieścisłości, zwróćmy się do sądu o ich sprostowanie w ramach przewidzianych prawem środków zaskarżenia. Informacje o nich i terminach jakie mamy na ich wniesienie (7 lub 14 dni), są na zawiadomieniu z sądu.

Wówczas błąd korygowany jest natychmiast.  Jeśli nie wniesiemy stosownego środka zaskarżenia w przewidzianym terminie, wpis uprawomocni się.

Wówczas sprostowanie pomyłki może nastąpić na wniosek właściciela a na jego rozpoznanie trzeba będzie czekać tyle samo czasu co na dokonanie wpisu. W dodatku część sądów stosuje przy tym dodatkowe opłaty

Informacje w poszczególnych działach (częściach) księgi

Dział I

Opis nieruchomości: numer działki, numer mapy, sposób korzystania, położenie oraz powierzchnia.

Dział II

Informacje o właścicielu nieruchomości (np. imię, nazwisko oraz imiona rodziców, PESEL, nazwa osoby prawnej, REGON). Są tu także wpisy dotyczące użytkowania wieczystego.

Dział III

Wpisy tzw. ograniczonych praw rzeczowych (np. służebności drogi koniecznej), wpisy rozmaitych roszczeń i tzw. praw osobistych osób trzecich (np. prawo pierwokupu) oraz wpisy dotyczące ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością (np. zakaz sprzedaży nieruchomości nałożony przez sąd).

Dział IV

Informacje o hipotekach obciążających nieruchomość.

Konsultacja: prawnik Adrianna Łuczak

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Świat & Ludzie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Jeśli bezskutecznie poszukujesz mieszkania, zastanów się nad pomocą agencji nieruchomości. Współpracują one z właścicielami, którzy na zasadzie wyłączności nie umieszczają ogłoszeń gdzie indziej.... więcej