Rozgraniczenie nieruchomości. Kto ponosi koszty?

Według przepisów, koszt rozgraniczenia ponoszą wszyscy właściciele sąsiednich nieruchomości.

Reklama

Nie ma przy tym znaczenia, na czyj wniosek zostało takie rozgraniczenie przeprowadzone. Przypomina o tym wyrok WSA w Krakowie z 18 sierpnia 2015 r. (sygn. akt III SA/Kr 2148/14).

Sprawa dotyczyła rozgraniczenia na wniosek gminy. Gdy wójt obciążył jej kosztami po połowie gminę i pana Jana, stwierdził on, że jego zdaniem jest to niezgodne z prawem, bo to gmina złożyła wniosek o rozgraniczenie i było ono wyłącznie w jej interesie.

Sąd orzekł, że pan Jan nie ma racji. Powołał się m.in. na uchwałę Naczelnego Sądu Aministracyjnego z 11 grudnia 2006 r. (sygn. I OPS 5/06). Według niej „w postępowaniu administracyjnym […] właściciele nieruchomości koszty rozgraniczenia ponoszą po połowie”.

Wynika to z zasady, że właściciele gruntów sąsiadujących mają obowiązek współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych.

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • W Polsce co trzecia rodzina nie ma własnego mieszkania. To znaczy że musi je wynajmować albo mieszkać kątem u rodziny, co zdarza się najczęściej. Czy nowy projekt „Mieszkanie+” może coś w tej... więcej