Sprzedaż mieszkania nabytego z bonifikatą

Ojciec był najemcą mieszkania komunalnego, które odkupił za niewysoką kwotę od gminy. Teraz zastanawia się, czy mieszkanie lepiej przepisać na mnie, czy je sprzedać i za uzyskaną kwotę kupić mieszkanie w spółdzielni mieszkaniowej. Które z tych rozwiązań pozwoli mu uniknąć zwrotu bonifikaty? – pyta Karolina T. ze Szczecina.

Nasz ekspert mecenas Janusz Górski, prawnik z wieloletnią praktyką, współpracuje z kilkoma kancelariami prawnymi.

Reklama

Gmina może sprzedać należące do niej mieszkanie po cenie niższej niż rynkowa (mieszkanie z bonifikatą), jednak osoba, która w taki sposób stanie się właścicielem nieruchomości, jest w pewien sposób ograniczona w jej późniejszym zbyciu.

Przez 5 lat nabywca nie może lokalu zbyć ani wykorzystać na inny cel niż mieszkalny. Jeśli to zrobi, będzie musiał liczyć się z koniecznością zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

Jest to zgodne z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zbyciem jest każda czynność powodująca przeniesienie własności lokalu, a więc zarówno sprzedaż, jak i darowizna. Gdy do niego dojdzie, organ, który udzielił bonifikaty (np. wójt, burmistrz, prezydent miasta), występuje z żądaniem jej zwrotu.

Obowiązek zwrotu bonifikaty nie zawsze ma zastosowanie. Wyjątek (czyli, gdy bonifikaty zwracać nie trzeba) dotyczy zamiany mieszkania na inne (albo na nieruchomość przeznaczoną na cele mieszkaniowe), a także zbycia go na rzecz osoby bliskiej.

Za osoby bliskie przepisy uznają: zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osobę przysposabiającą i przysposobioną oraz osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu (konkubent).

Oznacza to, że Pani, jako córka, jest osobą bliską i jeśli ojciec dokona darowizny mieszkania na Pani rzecz (nawet jeśli to zrobi przed upłynięciem 5 lat od chwili zakupu), nie będzie musiał obawiać się, że gmina zażąda zwrotu bonifikaty. Jednak, co ważne, ograniczenie w zbyciu przechodzi na nabywcę, a więc teraz pięcioletni termin będzie obowiązywał Panią. Liczy się go od dnia wykupu mieszkania przez tatę (czyli pierwotnego nabycia).

Jeśli np. ojciec kupił mieszkanie w 2012 r., przepisał je na Panią w 2015 r., to karencja będzie Panią obowiązywała do 2017 r. Prawo do upustu zostaje zachowane również wtedy, gdy nabywca sprzeda mieszkanie, zaś za pieniądze uzyskane z tej sprzedaży w ciągu 12 miesięcy kupi inny lokal mieszkalny.

Tu uwaga! Należy spożytkować całą kwotę, inaczej kwotę odpowiadającą części bonifikaty niewykorzystanej na nabycie trzeba będzie oddać.

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Życie na gorąco
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Po operacji stawu biodrowego mam trudności z chodzeniem po schodach. Sąsiedzi z parteru zaproponowali mi zamianę mieszkań. Jak to zrobić? Leokadia, 75 lat, Piła. więcej