Umowa o najem okazjonalny

Reklama

1. Wynajem mieszkania wiąże się z ryzykiem, że trafimy na nieuczciwego najemcę. Obawiamy się, że przestanie płacić czynsz i trudno będzie się go pozbyć. Sposobem na uniknięcie problemów może być umowa o najem okazjonalny, która upraszcza i przyśpiesza pozbycie się nierzetelnego najemcy.

2. Treść umowy musi precyzyjnie określać strony (imiona, nazwiska, adresy, numery dowodów tożsamości, numery PESEL), wskazywać dokładny adres lokalu, a także jasno określać warunki podwyżki czynszu, powody wypowiedzenia umowy oraz szczegóły związane z naprawami w lokalu.

3. Specyfika umowy najmu okazjonalnego wiąże się z jej obowiązkowymi załącznikami. Niezbędne jest oświadczenie najemcy, że wyprowadzi się z lokalu w razie egzekucji. Musi podać adres, pod którym będzie mógł zamieszkać, a także dostarczyć pisemną zgodę właściciela wskazanego lokalu.

4. Umowę najmu okazjonalnego trzeba sporządzić na piśmie. Zawiera się ją na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez lokatora powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego. Koszt przygotowania dokumentu wynosi 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2014 r. jest to 168 zł).

5. Co się stanie, jeśli najemca nie zechce opuścić lokalu? Właściciel składa wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu dołączonemu do umowy, w którym najemca dobrowolnie poddał się egzekucji.

Komornik nie musi się wstrzymywać się z eksmisją do czasu przydzielenia lokatorowi lokalu zastępczego ani przestrzegać okresu ochronnego, który obowiązuje od 1 listopada do 31 marca.

6. Dla uczciwych lokatorów umowa najmu okazjonalnego ma swoje plusy. Wynajmujący, który wymaga tej formy umowy, ma zwykle mniej kandydatów na najemców. Daje to większe pole manewru przy negocjacji warunków umowy, a przede wszystkim wysokości czynszu.

7. Zawarcie umowy trzeba zgłosić urzędowi skarbowemu w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. W przypadku niedotrzymania tego terminu przepisy o najmie okazjonalnym nie obejmą właściciela ochroną.

Uwaga! Najemca ma prawo zażądać okazania mu potwierdzenia zgłoszenia umowy fiskusowi.

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Projekt zakłada sporo obostrzeń w przyznawaniu tych lokali, zmienią się też zasady „dziedziczenia” prawa najmu po zmarłym lokatorze. Przybliżamy szczegóły. więcej