Umowa użyczenia mieszkania

Chociaż z umowy użyczenia zysku nie ma, warto ją sporządzić na piśmie. Pozwoli to uniknąć kłopotów.

Jerzy K. ma dwa mieszkania. Jedno swoje, a drugie – kawalerkę, którą odziedziczył po kuzynie. Niedawno siostrzenica Jerzego wyszła za mąż i zapytała wuja, czy nie mogłaby z mężem zamieszkać w tej kawalerce, dopóki nie znajdą jakiegoś mieszkania.

Reklama

Jerzy jest skłonny zgodzić się, chciałby jednak mieć jakieś zabezpieczenie prawne na wypadek, gdyby z młodymi małżonkami były „jakieś kłopoty”. Poszedł więc po poradę do znajomego prawnika.

– Możesz wynająć im to mieszkanie na podstawie umowy użyczenia. Taka jest najczęściej stosowana wśród członków rodziny – poradził prawnik. – Czy taką umowę sporządza się na piśmie? – chciał wiedzieć Jerzy. – Nie istnieje taka konieczność. Ale forma pisemna umowy jest zawsze wskazana, chociażby właśnie na okoliczność jakiegoś sporu, który może przecież zaistnieć między stronami – odrzekł prawnik.

Wyjaśnił również Jerzemu, że umową użyczenia użyczający zezwala biorącemu – zwanemu też użytkującym – na użytkowanie lokalu (lub rzeczy ruchomej) przez czas określony lub nieokreślony.

Obowiązki oraz prawa obu stron

– Najbardziej charakterystyczną cechą tego rodzaju umowy jest jej nieodpłatny charakter. A to oznacza mniejsze obowiązki, jakie spoczywają na osobie użyczającej, w tym przypadku na tobie – wytłumaczył prawnik. – Nie będziesz więc miał obowiązku utrzymywać tego mieszkania w należytym stanie, ponieważ nie będziesz za to pobierał żadnej zapłaty.

Jerzy był jednak głównie zainteresowany tym, jakie obowiązki z tytułu tej umowy spadną na jego siostrzenicę i jej męża. – Przede wszystkim będą musieli ponosić zwykłe koszty utrzymania lokalu, czyli płacić za gaz, wodę, prąd, wywóz śmieci, na fundusz remontowy, koszty zarządu – odrzekł prawnik.

– A także takie, które pozwolą go zachować w stanie nie gorszym, niż był przed zawarciem umowy – czyli drobne, konieczne naprawy. Ponadto bez twojej zgody nie wolno im wynająć go komuś innemu.

Leon Szulc

Zwolnienie z podatku dochodowego

1. Umowa użyczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli dotyczy najbliższej rodziny, czyli osób zaliczanych do pierwszej i drugiej grupy podatkowej.

2. Do pierwszej grupy zaliczają się małżonkowie, dzieci, wnukowie, prawnukowie, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, pasierbowie, zięciowie, synowe, rodzeństwo, ojczymowie, macochy i teściowie.

3. Do drugiej grupy zalicza się siostrzenice, bratanków, ciotki, wujów, bratowe i szwagrostwo.

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Twoje Imperium

Zobacz również

  • 1. Zanim podpiszemy umowę najmu i powierzymy klucze do naszego mieszkania nieznajomej osobie, warto tę osobę bliżej poznać. Dysponując imieniem i nazwiskiem, możemy spróbować znaleźć jej profil na... więcej