Użyczenie mieszkania. Co to oznacza?

Na jakiś czas chcesz udostępnić swój dom bliskiej osobie i nie brać za to pieniędzy. Dowiedz się, jakie rozwiązanie jest najlepsze

Pani Maria wyjeżdża na kilka miesięcy. Chce, żeby na ten czas zamieszkała u niej siostrzenica. Kobieta nie chce od niej pieniędzy za mieszkanie. Chciałaby jednak mieć pewność, że dobrze zaopiekuje się mieszkaniem podczas jej nieobecności.

Reklama

– Czy powinnam zawrzeć z nią jakąś umowę? – zapytała. – W tym wypadku najodpowiedniejsza będzie umowa użyczenia mieszkania. Do takich umów najczęściej dochodzi właśnie między osobami bliskimi.

W zamian za użyczenie mieszkania (całego lub części) budynku czy działki nie pobiera się bowiem wynagrodzenia. Gdyby chciała pani, żeby siostrzenica płaciła pani za możliwość zamieszkania u niej, musiałybyście zawrzeć umowę najmu.

– Czy umowa użyczenia powinna być zawarta na piśmie? – Niekoniecznie. Może być zawarta również w formie ustnej. W razie sporów jednak korzystniej będzie, jeśli spiszecie ustalenia.

– Chciałabym, żeby siostrzenica regularnie opłacała rachunki. – Zapis o terminowym dokonywaniu opłat związanych z czynszem czy opłatami za gaz, wodę, energię elektryczną, korzystanie z telefonu stacjonarnego powinien znaleźć się w umowie.

– Kto odpowiada za naprawy w czasie mojej nieobecności? – Siostrzenica ponosi tylko zwykłe koszty utrzymania mieszkania. Będą to np. wydatki na koszty konserwacji, bieżące remonty, drobne naprawy.

Kiedy zerwanie umowy będzie możliwe

– Czy musimy ustalić, jak długo siostrzenica będzie mogła u mnie mieszkać? – Umowa może być zawarta zarówno na czas nieokreślony, jak i na z góry ustalony termin, np. pani powrotu. Będziecie mogły ją zawsze przedłużyć. W umowie użyczenia warto wpisać przyczyny ewentualnego wypowiedzenia umowy.

Zerwanie umowy będzie możliwe, jeśli siostrzenica nie będzie korzystała z mieszkania zgodnie z jego przeznaczeniem. Chodzi tu o dewastowanie mieszkania, podnajmowanie go bez pani zgody lub gdy nie będzie regulowała bieżących opłat, będzie zachowywała się w sposób uciążliwy dla sąsiadów.

Co w umowie?

Umowa powinna określać strony umowy (imiona i nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adresy, numery dokumentów tożsamości). Powinien się tam znaleźć opis przedmiotu użyczenia (adres lokalu, jego powierzchnia, liczba pomieszczeń, stan techniczny) oraz wzajemne obowiązki i prawa stron. Należy wskazać datę i miejsce sporządzenia umowy oraz ją podpisać.

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Chwila dla Ciebie
Więcej na temat:

Zobacz również