Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Kiedy i w jakim celu należy powołać zarząd wspólnoty mieszkaniowej? Jakie są obowiązki i czy można go ewentualnie odwołać? Maria Misiuk z Lubartowa

Reklama

Właściciele mieszkań są zobowiązani do powołania zarządu wspólnoty mieszkaniowej, jeżeli w budynku mieszkalnym jest więcej niż siedem lokali. Zarząd może składać się z jednej lub kilku osób.

Zadaniem zarządu jest kierowanie sprawami wspólnoty i reprezentowanie jej na zewnątrz. Powinien w sposób skrupulatny prowadzić ewidencję pozaksięgową kosztów zarządzania nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych wydatków. Musi sporządzać protokoły i dokumentację techniczną z przyjęcia nieruchomości, a także składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swej działalności.

Zarząd poddawany jest corocznej ocenie przez wspólnotę, do której kieruje się wniosek o udzielenie mu absolutorium.

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Telemax

Zobacz również

  • Projekt zakłada sporo obostrzeń w przyznawaniu tych lokali, zmienią się też zasady „dziedziczenia” prawa najmu po zmarłym lokatorze. Przybliżamy szczegóły. więcej