Zasiedzenie nieruchomości w złej wierze – kiedy można wystąpić o to do sądu?

Moi rodzice są użytkownikami domu i gruntu po swoich rodzicach. Od 28 lat płacą podatki za tę nieru- chomość i tu mieszkają. Czy mogą stać się jej właści- cielami przez zasiedzenie?Agnieszka, 30 lat, Olsztyn

Pani rodzice na razie nie mogą starać się o zasiedzenie. Będzie to możliwe dopiero po upływie co najmniej 30 lat samoistnego posiadania nieruchomości (użytkowania, opłacania podatków).

Będzie to zasiedzenie w tak zwanej złej wierze, bo Pani rodzice wiedzieli przecież, kto użytkował nieruchomość poprzednio i nie uregulowali spraw spadkowych.

Reklama

Wniosek o zasiedzenie składa się do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca położenia tej nieruchomości.

Art. 172 kodeksu cywilnego

Ważna rada: opłata za wpis sądowy od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia jest dość wysoka – wynosi 2 tys. zł. Dopóki nie wpłaci się tych pieniędzy na rachunek sądu, ten nie zacznie sprawy.

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Naj
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Jeśli urząd gminy nie chce sprzedać mieszkania komunalnego lokatorowi, który je obecnie zajmuje, nie można go do tego w żaden sposób zmusić. więcej