Zawarcie umowy dożywocia

„Chciałabym przepisać mieszkanie na wnuczkę i jednocześnie mieć gwarancję, że będę mogła w nim mieszkać do końca życia. Jak to zrobić?” Krystyna z Nowego Sącza.

W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie umowa dożywocia (jej zasady reguluje kodeks cywilny art. 908-916). W zamian za przeniesienie własności nieruchomości jej nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie.

Reklama

Oznacza to, że wnuczka będzie musiała przyjąć Panią jako domownika, zapewnić wyżywienie, ubranie, mieszkanie, światło i opał. Ponadto powinna także zapewnić Pani odpowiednią pomoc i pielęgnować w chorobie oraz opłacić pogrzeb odpowiadający miejscowym zwyczajom.

Umowę dożywocia może podpisać tylko właściciel mieszkania

Ma to miejsce np. gdy ktoś dysponuje spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu – w świetle przepisów takie mieszkanie nadal jest własnością spółdzielni. Nie można więc w tym przypadku spisać klasycznej umowy dożywocia.

Jednak zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 15 października 2014 r., (sygn. akt V CSK 653/13), powołując się na zasadę swobody umów, można przekazać innej osobie rzeczy czy prawa do nich (czyli także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) w zamian za opiekę i mieszkanie. Nie będzie to jednak klasyczna umowa dożywocia.

Umowę taką można zawrzeć z dowolną osobą, nie tylko z członkami rodziny. Musi być ona spisana u notariusza, inaczej nie będzie mieć mocy prawnej.

Warto zadbać, by prawo dożywocia zostało wpisane do III działu księgi wieczystej danej nieruchomości. Dzięki temu lepiej zabezpieczone będą Pani prawa. W odróżnieniu od darowizny, przy zawarciu umowy dożywocia, trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jego stawka wynosi 2 proc.

Umowa dożywocia a prawo spadkowe

Warto wiedzieć. Umowa dożywocia nie jest uwzględniania przy ustalaniu prawa do zachowku. Zatem nabywca nieruchomości nie będzie musiał wypłacić zachowku spadkobiercom. Umowa nie może być odwołana przez zbywcę lokalu.

Przepisy przewidują jednak sytuację, gdy między osobami, które ją podpisały, dojdzie do konfliktu i ich wspólne zamieszkiwanie nie będzie już możliwe. Wtedy sąd, na żądanie jednej ze stron, może zamienić wszystkie lub niektóre uprawnienia wynikające z umowy dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Dobry Tydzień

Zobacz również

  • Jeśli bezskutecznie poszukujesz mieszkania, zastanów się nad pomocą agencji nieruchomości. Współpracują one z właścicielami, którzy na zasadzie wyłączności nie umieszczają ogłoszeń gdzie indziej.... więcej