Zwrot wpłat za fundusz remontowy przy sprzedaży mieszkania

Jesteś we wspólnocie mieszkaniowej i zamierzasz sprzedać mieszkanie? Masz prawo odzyskać wpłacone przez ciebie pieniądze na fundusz remontowy, jeśli nie zostały one wykorzystane. Często nie jest to proste i trwa długo.

Jednak opłaca się o nie walczyć. Podpowiada my, jak to zrobić.

Każdy z członków wspólnoty ma obowiązek pokrywać koszty zarządzania nieruchomością wspólną – czyli współfinansować np. remonty klatek, naprawy dachu czy ocieplenie budynku. Dlatego konieczne są comiesięczne wpłaty na fundusz remontowy. Ale te pieniądze nie stają się automatycznie własnością wszystkich członków wspólnoty, mimo że trafiają na jej konto.

Reklama

Do czasu gdy nie zostaną wydane nadal pozostają własnością osoby, która je wpłaciła, czyli właściciela mieszkania. Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 lutego 2001 r. (sygn. akt. I ACa 1309/2000).

Tak więc jeśli mieszkanie zostało sprzedane, mamy prawo wystąpić z wnioskiem do zarządu wspólnoty o zwrot niewykorzystanych pieniędzy z funduszu remontowego.

Zarząd nie może odmówić, tłumacząc np., że według podjętej przez wspólnotę uchwały, pieniądze z funduszu remontowego objęte zostały przymusową współwłasnością (czyli nie należą do właściciela mieszkania, tylko do całej wspólnoty). To, że takie uchwały są niezgodne z przepisami, potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 22 kwietnia 2010 r. (sygn. V CSK 367/09).

Sędziowie stwierdzili: „uchwała wspólnoty mieszkaniowej, na podstawie której objęto współwłasnością przymusową – w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – środki pieniężne zgromadzone na tzw. funduszu remontowym wspólnoty, jest niezgodna z prawem (art. 25 ust. 1 ustawy)”.

Gdy zarząd odmówi wypłaty pieniędzy, należy dostarczyć do niego kolejne pismo, z informacją o tym, że jeśli ich nie otrzymamy w określonym terminie (trzeba go podać), wystąpimy na drogę sądową.

Warto zaznaczyć, że oprócz należności głównej, czyli sumy z funduszu, domagać się będziemy wypłaty odsetek ustawowych. Sprawa sądowa co prawda może trwać długo, ale czas działa na naszą korzyść. Odsetki ustawowe obecnie wynoszą 13 proc. rocznie.

Są więc trzy razy wyższe od najbardziej opłacalnych lokat bankowych.

Pamiętajmy, by zachowywać wszystkie pisma od zarządu wspólnoty (warto powoływać się w nich na przytoczone w tym artykule wyroki sądów). Trzeba mieć też kopie tych pism, które sami pisaliśmy (z potwierdzeniem ich złożenia).

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • Jeśli urząd gminy nie chce sprzedać mieszkania komunalnego lokatorowi, który je obecnie zajmuje, nie można go do tego w żaden sposób zmusić. więcej