Zwrot zaliczki albo zadatku na mieszkanie

Gdy kupujemy mieszkanie albo podpisujemy umowę na wykonanie jakiejś usługi np. remontu, płacimy z góry część ceny. Od tego czy jest to zaliczka, czy zadatek zależy suma pieniędzy jaką odzyskamy, gdy umowa nie dojdzie do skutku albo zostanie zerwana.

Także wpłacony przez nas zadatek w razie wykonania umowy zalicza się na poczet ceny. Natomiast w razie niewykonania umowy przez sprzedawcę (usługodawcę) możemy od niej odstąpić i zażądać sumy dwukrotnie wyższej od wpłaconego zadatku. Jeśli zaś to my nie wywiązujemy się z umowy, sprzedawca może otrzymany zadatek zachować. W przypadku rozwiązania umowy za zgodą obu stron, zadatek powinien być zwrócony osobie która go wpłaciła, ale wtedy nie ma obowiązku zapłaty sumy dwukrotnie wyższej.

Zaliczka to – mówiąc potocznie – wcześniej zapłacona część ustalonej ceny. Dotyczy to zarówno kupowania czegoś, jak i zamawiania usług. Jeśli więc umowa jest wykonana, płacimy cenę pomniejszoną o wcześniej wpłaconą zaliczkę. Jeśli natomiast umowa jest niewykonana lub wykonana nienależycie, zaliczka powinna być zwrócona .

Reklama

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Świat & Ludzie
Więcej na temat:

Zobacz również