Bank może sprzedać dług bez pytania

Jeśli bank zechce sprzedać nasz dług np. firmie windykacyjnej, nie musi nas pytać o zgodę. Przepisy wymagają jedynie, aby o tym poinformował. Również bez naszej zgody bank przekaże nabywcy nasze dane osobowe.

Reklama

Jest to usprawiedliwione tym, że przeniesienie wierzytelności na firmę windykacyjną wiąże się z dochodzeniem roszczenia, a do tego potrzebne są dane dłużnika.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Pani Barbara mieszka w Gdańsku, w domu graniczącym z obszarem objętym strefą płatnego parkowania. Podobnie jak inni mieszkańcy jest zmuszona parkować samochód na ulicy przed domem. Do niedawna... więcej