Co dalej z abonamentem radiowo-telewizyjnym

Płacić, nie płacić? Abonament za radio i telewizję już od wielu lat wzbudza dużo emocji. Czy będą wreszcie jasne uregulowania w sprawie tej opłaty? Właśnie rząd przygotowuje rozwiązania prawne. Plany są takie, by były przyjęte w bieżącym roku.

Reklama

Jak wynika z zapowiedzi rządu, szykuje się dużo zmian w zasadach opłat za używanie odbiorników. Wyjaśniamy, o jakich nowościach mówią politycy, choć do końca jeszcze nie wiadomo, które wejdą w życie.

Przypomnijmy w skrócie obecny stan prawny: każdy, kto kiedyś zgłosił na poczcie posiadanie odbiornika, jest w bazie użytkowników RTV i musi płacić abonament.

Ten obowiązek wynika z ustawy o opłatach abonamentowych i ustawy o radiofonii i telewizji. Przepisy tych ustaw regulują też, kto z opłaty jest zwolniony. W punktach objaśniamy, co się zmieni, i czy to będzie korzystne dla nas, abonentów.

Stawki opłat

Co roku kwoty abonamentu RTV są waloryzowane. Od 1 stycznia 2016 r. znów poszły w górę. Poza tym zasada opłat jest taka, że jeśli zapłacimy pełną stawkę za cały rok, to będzie najtaniej!

Po pierwsze: mają zniknąć te wszystkie podziały na stawki – osobne za używanie radia i telewizora. Po drugie: ma być jedna opłata, tak zwana audiowizualna, ma wynosić ok. 10 zł miesięcznie.

Rejestracja

Już od wielu lat rejestracji odbiorników radiowo-telewizyjnych dokonuje się w placówkach pocztowych. Taki obowiązek ma osoba, która kupuje sobie pierwszy telewizor lub... radio.

Co więcej, żeby być w zgodzie z przepisami, takiego zgłoszenia należy dokonać w  terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie odbiornika! Wydaje się jednak, że od dawna jest to martwy przepis...

Po wejściu w życie nowych przepisów nie będzie potrzeby rejestracji odbiorników RTV. Nowa opłata ma bowiem objąć wszystkich, nie tylko tych, którzy zarejestrują odbiornik. Nieważne, czy programy będą oglądane w telewizorze, czy na komputerze.

Jak i gdzie płacić

Abonament RTV można opłacać w jeden z wybranych sposobów: w dowolnej placówce pocztowej (wtedy bez dodatkowych opłat), w banku, przez internet. Ale zawsze wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy z indywidualnym numerem identyfikacyjnym abonenta.

Według założeń rządowych, nowa opłata audiowizualna, ma być po prostu doliczana do rachunków za energię elektryczną lub ściągana w podatku dochodowym od osób fizycznych. Abonent już nie będzie musiał... o niej pamiętać.

Zwolnienie z opłat

Lista osób uprawnionych do zwolnienia od abonamentu radiowo-telewizyjnego jest dość długa. Głównie są to osoby o niskich dochodach, w podeszłym wieku oraz inwalidzi i kombatanci. Ale uwaga!

To, że dana osoba jest w grupie uprawnionych do zwolnienia z abonamentu, to nie znaczy, że może po prostu przestać go płacić.

Aby uzyskać to prawo, trzeba przedstawić w urzędzie pocztowym dokument potwierdzający uprawnienie (np. odcinek emerytury, orzeczenie o niepełnosprawności, legitymację kombatancką itd.).

Trzeba też wypełnić specjalne oświadczenie, które otrzymuje się na poczcie.

Prawdopodobnie nowe przepisy też będą zwalniać niektóre osoby z abonamentu. Decydować o tym będą z pewnością względy wieku i dochodu.

Co z zaległościami

O umorzeniu lub rozłożeniu na raty zaległości w opła- tach abonamentowych decyduje Krajowa Rada Radiofonii i  Telewizji. Wnioski w tej sprawie należy wysyłać więc na jej adres : Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Departament Budżetu i  Finansów Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa.

Można też złożyć wniosek na elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie internetowej www.krrit.eboi.pl (wymagany jest tzw. kwalifikowany podpis cyfrowy), albo osobiście w kancelarii KRRiT.

Jak sprawdzić kwotę zaległości?

Najszybciej to ustalimy na infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06  (opłata wg cennika operatora). Działa ona w dni robocze w godzinach 8.00–20.00. Aby uzyskać informację o zaległej  kwocie, wystarczy podać imię i nazwisko abonenta, na którego dokonana była rejestracja. Odbiornik jest bowiem przypisany do osoby, a nie do miejsca zamieszkania.

Prawdopodobnie nadal będzie możliwe umarzanie zaległości lub rozkładanie ich na raty, ponieważ każda instytucja państwowa stosuje taką pomoc dla obywateli w spłacie zadłużenia (np. ZUS, urząd skarbowy).

Abolicja

Słowo „abolicja” oznacza darowanie długów z abonamentu. Zapis o abolicji ma się znaleźć w nowej ustawie. Skąd pojawił się ten pomysł? Chodzi o to, by pomóc między innymi osobom po 75. roku życia, osobom z I grupą inwalidzką, niesłyszącym, niewidomym, otrzymującym zasiłki pielęgnacyjne, czy tym, które ukończyły 60 lat i mają niskie emerytury.

Otóż wiele z tych osób nie płaciło abonamentu, bo myślało, że nie musi...

Jednak nie zgłosiły się w tej sprawie na pocztę, co jest niezbędnym warunkiem do uzyskania zwolnienia z opłaty abonamentowej. Tymczasem odsetki od zadłużenia rosły, a poczta zaczęła rozsyłać wezwania do zapłaty.

Wiele z tych osób, ma już na głowie egzekucję komorniczą! A wszystko tylko przez nieznajomość przepisów. Zatem, czy długi, które teraz są ściągane przez komorników – mogłyby zostać anulowane? Warto poczekać na takie rozwiązanie.

Opracowała: Marta Jaworska

Kto jest zwolniony z abonamentu

• Inwalidzi I grupy oraz z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

• osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji;

• osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, które mają dodatek pielęgnacyjny;

• osoby, które ukończyły 75 lat;

• osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, rentę socjalną lub zasiłki z ośrodka pomocy społ.;

• niesłyszący, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu;

• niewidomi, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;

• inwalidzi wojenni i wojskowi;

• kombatanci i ofiary represji oraz wdowy i wdowcy po nich; •osoby, które ukończyły 60 lat i ma- ją emeryturę, która nie przekracza 50% przeciętnej pensji (informacje o akt. kwocie pod nr 43 842 06 06);

•zarejestrowani jako bezrobotni.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również

  • Kiedy przedawniają się nasze należności

    Czy możesz podać do sądu osobę, która przez pięć lat nie oddaje ci pieniędzy? Jak długo sama możesz być ścigana za zapomniany dług sprzed lat? Sprawdź to. więcej