Co dalej z abonamentem radiowo-telewizyjnym

Płacić, nie płacić? Abonament za radio i telewizję już od wielu lat wzbudza dużo emocji. Czy będą wreszcie jasne uregulowania w sprawie tej opłaty? Właśnie rząd przygotowuje rozwiązania prawne. Plany są takie, by były przyjęte w bieżącym roku.

Reklama

Jak wynika z zapowiedzi rządu, szykuje się dużo zmian w zasadach opłat za używanie odbiorników. Wyjaśniamy, o jakich nowościach mówią politycy, choć do końca jeszcze nie wiadomo, które wejdą w życie.

Przypomnijmy w skrócie obecny stan prawny: każdy, kto kiedyś zgłosił na poczcie posiadanie odbiornika, jest w bazie użytkowników RTV i musi płacić abonament.

Ten obowiązek wynika z ustawy o opłatach abonamentowych i ustawy o radiofonii i telewizji. Przepisy tych ustaw regulują też, kto z opłaty jest zwolniony. W punktach objaśniamy, co się zmieni, i czy to będzie korzystne dla nas, abonentów.

Stawki opłat

Co roku kwoty abonamentu RTV są waloryzowane. Od 1 stycznia 2016 r. znów poszły w górę. Poza tym zasada opłat jest taka, że jeśli zapłacimy pełną stawkę za cały rok, to będzie najtaniej!

Po pierwsze: mają zniknąć te wszystkie podziały na stawki – osobne za używanie radia i telewizora. Po drugie: ma być jedna opłata, tak zwana audiowizualna, ma wynosić ok. 10 zł miesięcznie.

Rejestracja

Już od wielu lat rejestracji odbiorników radiowo-telewizyjnych dokonuje się w placówkach pocztowych. Taki obowiązek ma osoba, która kupuje sobie pierwszy telewizor lub... radio.

Co więcej, żeby być w zgodzie z przepisami, takiego zgłoszenia należy dokonać w  terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie odbiornika! Wydaje się jednak, że od dawna jest to martwy przepis...

Po wejściu w życie nowych przepisów nie będzie potrzeby rejestracji odbiorników RTV. Nowa opłata ma bowiem objąć wszystkich, nie tylko tych, którzy zarejestrują odbiornik. Nieważne, czy programy będą oglądane w telewizorze, czy na komputerze.

Jak i gdzie płacić

Abonament RTV można opłacać w jeden z wybranych sposobów: w dowolnej placówce pocztowej (wtedy bez dodatkowych opłat), w banku, przez internet. Ale zawsze wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy z indywidualnym numerem identyfikacyjnym abonenta.

Według założeń rządowych, nowa opłata audiowizualna, ma być po prostu doliczana do rachunków za energię elektryczną lub ściągana w podatku dochodowym od osób fizycznych. Abonent już nie będzie musiał... o niej pamiętać.

Zwolnienie z opłat

Lista osób uprawnionych do zwolnienia od abonamentu radiowo-telewizyjnego jest dość długa. Głównie są to osoby o niskich dochodach, w podeszłym wieku oraz inwalidzi i kombatanci. Ale uwaga!

To, że dana osoba jest w grupie uprawnionych do zwolnienia z abonamentu, to nie znaczy, że może po prostu przestać go płacić.

Aby uzyskać to prawo, trzeba przedstawić w urzędzie pocztowym dokument potwierdzający uprawnienie (np. odcinek emerytury, orzeczenie o niepełnosprawności, legitymację kombatancką itd.).

Trzeba też wypełnić specjalne oświadczenie, które otrzymuje się na poczcie.

Prawdopodobnie nowe przepisy też będą zwalniać niektóre osoby z abonamentu. Decydować o tym będą z pewnością względy wieku i dochodu.

Co z zaległościami

O umorzeniu lub rozłożeniu na raty zaległości w opła- tach abonamentowych decyduje Krajowa Rada Radiofonii i  Telewizji. Wnioski w tej sprawie należy wysyłać więc na jej adres : Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Departament Budżetu i  Finansów Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa.

Można też złożyć wniosek na elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie internetowej www.krrit.eboi.pl (wymagany jest tzw. kwalifikowany podpis cyfrowy), albo osobiście w kancelarii KRRiT.

Jak sprawdzić kwotę zaległości?

Najszybciej to ustalimy na infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06  (opłata wg cennika operatora). Działa ona w dni robocze w godzinach 8.00–20.00. Aby uzyskać informację o zaległej  kwocie, wystarczy podać imię i nazwisko abonenta, na którego dokonana była rejestracja. Odbiornik jest bowiem przypisany do osoby, a nie do miejsca zamieszkania.

Prawdopodobnie nadal będzie możliwe umarzanie zaległości lub rozkładanie ich na raty, ponieważ każda instytucja państwowa stosuje taką pomoc dla obywateli w spłacie zadłużenia (np. ZUS, urząd skarbowy).

Abolicja

Słowo „abolicja” oznacza darowanie długów z abonamentu. Zapis o abolicji ma się znaleźć w nowej ustawie. Skąd pojawił się ten pomysł? Chodzi o to, by pomóc między innymi osobom po 75. roku życia, osobom z I grupą inwalidzką, niesłyszącym, niewidomym, otrzymującym zasiłki pielęgnacyjne, czy tym, które ukończyły 60 lat i mają niskie emerytury.

Otóż wiele z tych osób nie płaciło abonamentu, bo myślało, że nie musi...

Jednak nie zgłosiły się w tej sprawie na pocztę, co jest niezbędnym warunkiem do uzyskania zwolnienia z opłaty abonamentowej. Tymczasem odsetki od zadłużenia rosły, a poczta zaczęła rozsyłać wezwania do zapłaty.

Wiele z tych osób, ma już na głowie egzekucję komorniczą! A wszystko tylko przez nieznajomość przepisów. Zatem, czy długi, które teraz są ściągane przez komorników – mogłyby zostać anulowane? Warto poczekać na takie rozwiązanie.

Opracowała: Marta Jaworska

Kto jest zwolniony z abonamentu

• Inwalidzi I grupy oraz z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

• osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji;

• osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, które mają dodatek pielęgnacyjny;

• osoby, które ukończyły 75 lat;

• osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, rentę socjalną lub zasiłki z ośrodka pomocy społ.;

• niesłyszący, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu;

• niewidomi, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;

• inwalidzi wojenni i wojskowi;

• kombatanci i ofiary represji oraz wdowy i wdowcy po nich; •osoby, które ukończyły 60 lat i ma- ją emeryturę, która nie przekracza 50% przeciętnej pensji (informacje o akt. kwocie pod nr 43 842 06 06);

•zarejestrowani jako bezrobotni.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również

  • Pani Barbara mieszka w Gdańsku, w domu graniczącym z obszarem objętym strefą płatnego parkowania. Podobnie jak inni mieszkańcy jest zmuszona parkować samochód na ulicy przed domem. Do niedawna... więcej