Co mogą ci ściągnąć z pensji?

Po potrąceniach musi ci zostać kwota określona w przepisach.

Reklama

Szef pani Kasi ostatnio odjął od jej pensji karę pieniężną.

– Nie wyrażałam na to zgody – oburzyła się. – W tym wypadku nie musiała pani. To, co pracodawca może potrącić pracownikowi z pensji, jest określone w kodeksie pracy. Pracodawca musi to robić w określonej kolejności i pamiętać o ograniczeniach.

Potrącenie nałożonej kary pieniężnej nie wymaga zgody pracownika.

– A inne? – Bez zgody można ściągać: alimenty i inne należności (np. zaległe raty kredytu), ściągane na podstawie tzw. tytułów wykonawczych. Są one ściągane jako pierwsze. W następnej kolejności – udzielone przez pracodawcę zaliczki pieniężne. Na końcu finansowe kary porządkowe (np. za nieprzestrzeganie przepisów bhp lub ppoż.). Kwoty te powinny być odliczone po odliczeniu składek ZUS i zaliczki na podatek dochod.

Na inne niż wymienione potrącenia (np. składki na ubezpieczenie) musiałaby pani wyrazić zgodę na piśmie. – Nie mam alimentów ani rat. – Jeśli do potrącenia jest tylko kara porządkowa, pracodawca może ją ściągnąć od razu. Musi zachować zasady i kwotę wolną od potrąceń (patrz ramka).

– Czyli? – Kara pieniężna za jedno przekroczenie nie może być wyższa od tzw. dniówki. Łączna wysokość kar pieniężnych nie może przewyższać 1/10 pensji przypadającego pracownikowi do wypłaty, liczonej po dokonaniu wcześniejszych potrąceń.

– Ile musi z pensji zostać? – Alimenty mogą być odliczone w wysokości do 3/5 pensji, pozostałe długi lub zaliczki do połowy pensji. Jeśli jest kilka potrąceń (np. niespłacone raty i zaliczki od pracodawcy), można je odliczyć do połowy pensji.

– Czy pracodawca musi mieć tytuł wykonawczy, aby ściągnąć np. alimenty? – Tak. Jest to najczęściej wyrok lub ugoda sądowa zaopatrzone w tzw. klauzulę wykonalności.

art. 87, 88, 108–113 Kodeksu pracy

Pensja jest chroniona

Po potrąceniach na mocy tytułów wykonawczych (innych niż alimenty) musi zostać tzw. kwota wolna od potrąceń, czyli kwota min. pensji (obecnie 1750 zł br.) po odliczeniu składek ZUS i zaliczki na podatek dochod.

W przypadku zaliczek, musi zostawić 75 proc. min. pensji, 90 proc. – przy karach pieniężnych.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • „Odbierz nagrodę gwarantowaną!”, „Czeka na ciebie paczka!” Co kryje się za takimi SMS-ami? Dlaczego nie wolno na nie odpowiadać? Jak walczyć o swoje, gdy jednak dałaś się „złapać”? więcej