Czy wpisowe w prywatnym przedszkolu jest zwrotne?

Po tygodniowej adaptacji w prywatnym przedszkolu postanowiliśmy, że syn pójdzie do innej placówki. Nie zapłaciliśmy czesnego za wrzesień, ale uiściliśmy 300 zł wpisowego. Przedszkole twierdzi, że jest ono bezzwrotne, co było zapisane w umowie. Czy słusznie? Katarzyna B. z Małopolski

Odpowiada nasz ekspert:

Wpisowe pobierane przy rekrutacji np. do niepublicznego przedszkola, w razie rezygnacji przez rodziców po kilku tygodniach, jak w tym przypadku, powinno zostać zwrócone. Nie ma przy tym znaczenia, że placówka zastrzeże w umowie, że taka opłata jest bezzwrotna.

Taki zapis jest z punktu widzenia prawa niedopuszczalny i nieskuteczny. Jeśli przedszkole nie chce dobrowolnie oddać wpisowego, proponuję wysłać mu pisemne wezwanie do zapłaty (za potwierdzeniem odbioru), w którym wyznaczy Pani termin zwrotu opłaty oraz wskaże, że przedszkole w umowie stosuje klauzulę niedozwoloną. Jeśli to nie poskutkuje, proszę skontaktować się z rzecznikiem konsumentów z prośbą o pomoc.

Reklama

Art. 385 [12] KC (DzU z 2014 r. poz. 121)

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Pani Barbara mieszka w Gdańsku, w domu graniczącym z obszarem objętym strefą płatnego parkowania. Podobnie jak inni mieszkańcy jest zmuszona parkować samochód na ulicy przed domem. Do niedawna... więcej