Gdy sąsiad nie płaci za wodę

1. Niewnoszenie opłat przez jednego członka wspólnoty mieszkaniowej to problem wszystkich sąsiadów. A to dlatego, że brak regularnych wpłat może doprowadzić do tego, że przedsiębiorstwo wodociągowe odetnie dostawy wody do całego budynku.

W dodatku należności za niezapłacone przez lokatora rachunki mogą zostać rozłożone na właścicieli pozostałych lokali. W konsekwencji wzrośnie koszt utrzymania ich mieszkań.

Reklama

2. Problem niezapłaconych rachunków najlepiej załatwić polubownie. Członkowie wspólnoty mieszkaniowej, zwłaszcza małej, z reguły doskonale orientują się, który z właścicieli przestał płacić za media i dlaczego (choroba, bezrobocie).

Z taką osobą wspólnota może zawrzeć nieformalną ugodę, w której zaproponuje mu np. odpracowanie zaległych płatności. Mogą to być np. prace na rzecz wspólnoty (sprzątanie podwórka, odmalowanie klatki itp.).

3. Gdy dłużnik uchyla się od spełnienia wynegocjowanych obowiązków albo gdy ugoda w ogóle nie zostanie zawarta, nie pozostaje nic innego, jak rozpoczęcie postępowania upominawczego. W tym celu zarząd wspólnoty powinien wnieść pozew do sądu (wzór znajdziemy na stronie internetowej sądu).

Podać w nim należy dochodzoną kwotę oraz zaznaczyć, czy żądamy odsetek i czy sąd ma zasądzić koszty postępowania od pozwanego dłużnika. Do pozwu należy dołączyć dokumenty wskazujące na istnienie długu. Jeżeli dłużnik nie wniesie od niego sprzeciwu, w ciągu 14 dni nakaz zapłaty otrzymuje walor nakazu sądowego, który po otrzymaniu klauzuli wykonalności może być egzekwowany przez komornika.

W niektórych sytuacjach takie postępowanie może się zakończyć nawet licytacją mieszkania należącego do zalegającego z opłatami członka wspólnoty mieszkaniowej.

4. Czy wspólnota mieszkaniowa może zalegającemu z opłatami właścicielowi odciąć media? Z pewnością jest to niedopuszczalne, gdy umowę z dostawcą wody, prądu czy gazu zawierał bezpośrednio właściciel. Ale w przypadku umów, których stroną jest wspólnota, kwestia odcięcia niepłacącemu lokatorowi mediów, to kwestia sporna.

Sąd Apelacyjny w Krakowie stanął na stanowisku, że wspólnota ma takie prawo (sygn. I ACa 1189/13). Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (sygn. I ACa 278/11) był odmiennego zdania.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Życie na gorąco

Zobacz również

  • „Odbierz nagrodę gwarantowaną!”, „Czeka na ciebie paczka!” Co kryje się za takimi SMS-ami? Dlaczego nie wolno na nie odpowiadać? Jak walczyć o swoje, gdy jednak dałaś się „złapać”? więcej