Gdy wcześniej spłacimy pożyczkę. Zwrot części opłat

Firmy pożyczkowe i banki powinny nie tylko zrezygnować z odsetek, ale również z części prowizji.

Do Rzecznika Finansowego trafia coraz więcej skarg od osób, które przed terminem spłaciły kredyt konsumencki. Okazuje się, że banki oraz firmy udzielające pożyczek nie chcą w takiej sytuacji zgodzić się na proporcjonalny zwrot kosztów początkowych, np. opłat administracyjnych, prowizji czy składek na ubezpieczenie.

– Jest to zła praktyka naruszająca przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Ponieważ tego typu skargi powtarzają się, wspólnie z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowiliśmy zająć wyraźne stanowisko – wyjaśnia Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

Reklama

Według obu tych instytucji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego:

- następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę.

- redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

Oto przykład, jak powinien postąpić bank lub firma pożyczkowa. Wzięliśmy kredyt na dwa lata. Koszty jego udzielenia (opłata przygotowawcza i ubezpieczenie) wynosiły 500 zł. Jeśli kredyt spłacimy po roku, powinniśmy odzyskać 250 zł.

Gdy kredytodawca nie uzna naszych racji i odpowie negatywnie na reklamację w tej sprawie, warto zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego.

Powyższe zasady dotyczą jedynie kredytów konsumenckich (czyli pożyczek gotówkowych), nie obejmują kredytów hipotecznych.

Zdjęcie

/Arch.Wawa
/Arch.Wawa

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • Kiedy przedawniają się nasze należności

    Czy możesz podać do sądu osobę, która przez pięć lat nie oddaje ci pieniędzy? Jak długo sama możesz być ścigana za zapomniany dług sprzed lat? Sprawdź to. więcej