Jak bezpiecznie pożyczać pieniądze?

Nawet jeśli pożyczamy pieniądze bliskim znajomym, warto spisać umowę. Przepisy mówią, że powinniśmy to zrobić, gdy porozumienie dotyczy kwoty wyższej niż 500 złotych.

Taki dokument przyda się w razie kłopotów z wyegzekwowaniem zwrotu długu. Umowa powinna zawierać dane obu stron (nazwisko, adres, PESEL) i kwotę pożyczki. Warto też określić termin jej zwrotu. Gdy tego nie zrobimy, dłużnik musi oddać pieniądze w ciągu sześciu tygodni od dnia, gdy pożyczkodawca tego zażąda. Pamiętajmy o pokwitowaniu odbioru pieniędzy!

Reklama

Pożyczka może być oprocentowana. W takim przypadku strony powinny określić w umowie wysokość odsetek (nie może być wyższa niż czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym – obecnie jest to 4 proc.) oraz sankcji finansowych za ewentualne opóźnienia w spłacie zobowiązania.

Jeśli pożyczamy większą kwotę, dobrze jest pomyśleć o zabezpieczeniu. Może to być np. weksel, poręczenie innej osoby lub wzięcie w zastaw wartościowego przedmiotu.

Trzeba pamiętać o obowiązkach wobec urzędu skarbowego. Jeśli pożyczka przekroczy 5 tys. zł (od jednej osoby, niebędącej członkiem rodziny), pożyczkobiorca ma obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej (PCC). Wynosi on 2 proc. W ciągu 14 dni od podpisania umowy trzeba sporządzić deklarację PCC-3 (znajdziemy ją w urzędzie skarbowym lub w internecie). Pożyczkodawca musi natomiast rozliczyć przychód z odsetek, jeśli taki występuje i zapłacić podatek dochodowy.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Życie na gorąco
Więcej na temat:

Zobacz również