Jak oszczędzać i odkładać na emeryturę?

Regularnie odkładaj choćby niewielkie kwoty. Gdy zbierzesz np. 1000 zł, wybierz odpowiednią dla siebie ofertę: oceń ryzyko i ewentualny zysk.

W oszczędzaniu najważniejsza jest systematyczność i cierpliwość. Z badań wynika, że 66 proc.

Polaków twierdzi, że warto oszczędzać, ale aż 76 proc. z nas przyznaje, że albo nic nie odkłada albo robi to jedynie od czasu do czasu. Co zatem zrobić, żeby zacząć oszczędzać?

Reklama

Przewiduj i planuj wydatki. Masz starą lodówkę? Zamiast myśleć o pożyczce na zakup nowej, zacznij na nią odkładać. O świętach myśl z wyprzedzeniem. Spisuj wydatki. Podziel je na kategorie, np. stałe opłaty, jedzenie, odzież, kosmetyki, itp. Dowiesz się, na co wydajesz i gdzie szukać oszczędności.

Największa część budżetu to zwykle opłaty stałe: czynsz, prąd, gaz, telefon, kablówka. Może uda ci się zmienić dostawcę mediów lub operatora telekomunikacyjnego na tańszego? Zwróć uwagę na zużycie wody, prądu i kwoty przeznaczane na używki – może warto zmienić część przyzwyczajeń. Żeby nie kupować niepotrzebnych rzeczy, na zakupy chodź z listą. Zanim ją zrobisz, sprawdź zapasy. Podziel swoje dochody. Odłóż pieniądze na stałe opłaty i bieżące wydatki. Resztę podziel na części i opisz cel oszczędzania. Zbieraj na nieprzewidziane wydatki (np. leki), urlop, nową lodówkę, emeryturę. Na każdy cel odkładaj regularnie. Właśnie przygotowałaś swój budżet domowy! Trzymaj się planu. Jeśli wydasz więcej w jednej kategorii, zaoszczędź w drugiej. Pieniądze odkładaj po otrzymaniu pensji i opłaceniu rachunków.

Gdy ktoś obiecuje duży, pewny zysk, bądź ostrożna

Lepiej odkładać kilkadziesiąt złotych miesięcznie, niż nic. Zaoszczędziłaś trochę gotówki? Zanim ją ulokujesz, sprawdź, czy firma, którą rozważasz, jest wiarygodna i bezpieczna (objęta nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego). Zajrzyj na stronę www.knf.gov.pl. Pamiętaj! Tylko pieniądze zdeponowane w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych objęte są ustawową ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (w przypadku niewypłacalności tych podmiotów dostaniemy zwrot zdeponowanych środków do równowartości w złotych 100 tys. euro). Najprostszy i najbezpieczniejszy sposób oszczędzania to lokata w banku lub konto oszczędnościowe.

W przypadku lokaty zwróć uwagę na czas jej trwania, oprocentowanie i częstotliwość naliczania odsetek (im częściej, tym lepiej). Konto oszczędnościowe najczęściej jest niżej oprocentowane niż lokata, ale w razie wypłaty pieniędzy, nie tracisz na odsetkach. Zwróć uwagę na dodatkowe ograniczenia, np. liczbę darmowych przelewów z konta. Oprocentowanie podaje się zawsze w skali roku. Pamiętaj o podatku od dochodów kapitałowych (19 proc. od odsetek). Możesz też kupić obligacje skarbowe, czyli dłużne papiery wartościowe emitowane przez Ministra Finansów. Zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, bo wykup obligacji z odsetkami jest gwarantowany przez Skarb Państwa.

Mają one określony termin wykupu (np. 2, 3, 4 lub 10 lat) oraz stałe lub zmienne oprocentowanie. Odsetki wypłacane są przy wykupie lub na koniec tzw. okresów odsetkowych. Pomyśl też o oszczędzaniu na emeryturę. Do dyspozycji masz dwa rodzaje kont – Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Przy IKE jesteś zwolniona z podatku od zysków kapitałowych, jeśli będziesz oszczędzać przez co najmniej 5 lat do 60 roku życia lub do ukończenia 55 lat i nabycia uprawnień emerytalnych. Przy IKZE przysługuje ci odliczenie od dochodu w roku wpłaty. Na obydwa konta możesz wpłacić tylko ograniczoną kwotę pieniędzy rocznie (w 2015 r. wynosi ona: na IKE 11 877 zł, na IKZE 4 750,80 zł).

Możesz posiadać tylko jedno konto w ramach IKE i jedno IKZE. Takie konta prowadzą banki, zakłady ubezpieczeń na życie, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i dobrowolne fundusze emerytalne. Oferują one różne sposoby lokowania pieniędzy (np. lokaty bankowe, obligacje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, umowy ubezpieczenia na życie). Zanim wybierzesz, sprawdź sposób inwestowania twoich środków i koszt obsługi konta. Pracownik pomoże ci dobrać strategię inwestycyjną.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Mam niepełnosprawną córkę, niezdolną do samodzielnego życia. Mąż dorabia nieregularnie, a ja nie pracuję. Bardzo pomagała nam finansowo moja siostra, ale ostatnio jej sytuacja materialna znacznie... więcej