Jak uzyskać świadczenie 500 plus?

Gdzie i od kiedy będzie można składać wnioski o uzyskanie dofinansowania 500 zł na dziecko? Joanna z Kielc

Od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa nazywana „Rodzina 500+”. Na jej podstawie świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat.

Reklama

W przypadku starania się o wsparcie na pierwsze dziecko, należy spełnić kryterium dochodowe na osobę w rodzinie: 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Wniosek o świadczenie wychowawcze można składać od dnia wejścia w życie ustawy.

Wnioski złożone w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. uprawniają do otrzymania świadczenia od startu programu (wypłata z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.). Natomiast osoby, które złożą wnioski po 30 czerwca 2016 r., otrzymają świadczenie od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, a także przez internet. Wniosek będzie zawierał dane dotyczące osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, a także dane dzieci pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy.

W przypadku składania wniosku na pierwsze dziecko, niezbędne będą wszelkie zaświadczenia dokumentujące wysokość dochodów w rodzinie, również tych niepodlegających opodatkowaniu, a także inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie od 1 października do 30 września roku następnego. Oznacza to, że każdego roku trzeba będzie ponawiać wniosek.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Świat Seriali

Zobacz również