Kiedy żona ma prawo do alimentów

Kodeks rodzinny mówi, że małżonkowie muszą się wspierać finansowo. Ten obowiązek mają często też po rozstaniu. Oto przykłady konkretnych sytuacji.

Bywa w życiu czasem tak, że w czasie małżeństwa mąż trwoni zarobione pienią dze i rodzina nie ma z czego żyć, bo niepracująca żona zajmuje się domem i dziećmi.

Reklama

Jest wyjście z tej sytuacji. Żona może wystąpić o wypłatę pensji męża do jej rąk (art. 28 kodeksu rodzinnego: szczegóły niżej).

Dzieje się i tak, że już po rozwodzie żona znajdzie się w trudnej sytuacji, bo np. jest bezrobotna lub choruje i nie ma środków do życia.

Może wystąpić o alimenty od byłego męża (jeśli nie została uznana wyłącznie winną rozpadowi związku).

Objaśniamy, jakie warunki muszą być spełnione, by sąd przyznał takie świadczenie.

W czasie trwania małżeństwa

Jeśli mąż wydaje pensję np. na własne rozrywki i nie obchodzi go rodzina, żona powinna skorzystać z różnych możliwości, jakie daje jej prawo. ✔ Po pierwsze: wystąpienie o wynagrodzenie męża.

Bez zakładania sprawy o alimenty żona może złożyć wniosek do sądu rodzinnego o wypłatę pensji męża do jej rąk. Aby sąd wyraził na to zgodę, muszą być spełnione dwa warunki: – mąż nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny (np. nie robi koniecznych zakupów, nie opłaca rachunków) oraz – małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu, mieszkają razem, prowadzą wspólne gospodarstwo.

Przy składaniu wniosku trzeba wnieść opłatę w sądzie – 30 zł. Gdy sąd wyda postanowienie w tej sprawie, prześle je do zakładu pracy małżonka. Na podstawie takiego postanowienia pracodawca będzie miał obowiązek wypłacać pensję do rąk żony. Nie jest więc potrzebna pomoc komornika.

✔ Po drugie: alimenty na dzieci. Można o nie wystąpić w każdej chwili, jeśli ojciec dzieci nie łoży na ich utrzymanie. Brak rozwodu nie stoi na przeszkodzie! Mama mało letnich dzieci jest ich przedstawicielką ustawową i składa pozew.

✔Po trzecie: rozdzielność majątkowa. Jeśli mąż np. zaciąga kredyty i obawiasz się, że komornik może coś zająć, złóż pozew do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Podczas separacji

Gdy sąd orzeknie separację, skutki tego są podobne jak przy rozwodzie. Małżonkowie mogą w niektórych sytuacjach żądać od siebie alimentów.

Kiedy pozew jest możliwy? Jeżeli będziesz w niedostatku, masz prawo wystąpić o alimenty nawet, jeśli separacja była bez orzekania o winie. Niedostatek oznacza, że nie masz pieniędzy na swoje podstawowe potrzeby (więcej na ten temat – przy alimentach po rozwodzie).

Jeśli pogorszy się twoja sytuacja materialna, możesz wystąpić o alimenty (chyba że zostałaś uznana za wyłącznie winną; art. 60 par. 1 i 2 kodeksu rodzinnego).

Dodatkowa wzajemna pomoc. W separacji występuje jedna istotna różnica w porównaniu z rozwodem. Małżonkowie nie mogą wziąć ślubu z nowymi partnerami. Ponadto są zobowiązani do wzajemnej pomocy. I nie chodzi tu tylko o wsparcie finansowe, ale też psychiczne, np. odwiedzanie się w szpitalu.

Załączniki do pozwu

Do pozwu o alimenty od byłego małżonka zawsze trzeba dołączyć dokumenty poświadczające okoliczności, m.in.: ✔ odpis wyroku rozwodowego; ✔ zaświadczenie o wysokości zarobków (odcinek renty lub emerytury bądź zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów); ✔ zaświadczenie z urzędu pracy (jeśli jesteś bezrobotna); ✔ rachunki potwierdzające wysokość ponoszonych kosztów utrzymania (np. opłat za mieszkanie).

Po rozwodzie: ważne jest, czy orzeczono winę i kto ją ponosi

Gdy wystąpisz o alimenty, sąd będzie interesowało to, jaka jest sytuacja finansowa twoja i byłego męża. Weźmie pod uwagę również, z czyjej winy orzeczono rozwód. To bardzo ważny powód przyznania alimentów!

Kiedy alimenty są możliwe? Po rozwodzie możesz wystąpić z pozwem o alimenty od byłego męża w następujących sytuacjach: ✔ jeśli rozwód był bez orzekania o winie; ✔ gdy rozwód został orzeczony z waszej obopólnej winy; ✔ kiedy rozwód był orzeczony z wyłącznej winy byłego męża.

Rozwód bez orzekania o winie lub orzeczony z winy obojga małżonków

Rozwodów bez orzekania o winie jest statystycznie najwięcej! Jeśli tak jest w twojej sytuacji, alimenty będziesz mogła uzyskać pod warunkiem, że znajdziesz się w niedostatku.

Niedostatek to szczególnie trudna sytuacja bytowa i materialna. Osoba w niedostatku nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Jedynym ratunkiem finansowym dla niej może być uzyskanie alimentów. Osoba żyjąca w niedostatku nie ma środków na podstawowe potrzeby, m.in. opłaty za czynsz, energię elektryczną, gaz (i inne opłaty związanie z mieszkaniem), a także wydatki na żywność, na leki, na odzież.

W sądzie trzeba udowodnić swój niedostatek (np. spowodowany brakiem pracy czy kwalifikacji zawodowych, poważną chorobą, niemożnością podjęcia pra cy z powodu opieki nad dziećmi).

Rozwód z winy męża (żony). Jeżeli w sprawie o rozwód sąd uznał męża za wyłącznie winnego rozkładu pożycia – alimenty będziesz mogła uzyskać, gdy po prostu pogorszy się istotnie twoja sytuacja materialna po rozwodzie (nie musisz znajdować się w niedostatku. O takim pogorszeniu się sytuacji finansowej można mówić wtedy, jeżeli w czasie małżeństwa nie pracowałaś (zarabiałaś niewiele), a zarobki męża były duże i żyliście na wysokiej stopie, np. jeździ liście na zagraniczne wycieczki, kupowaliście drogie rzeczy do domu.

Kto nie ma prawa do alimentów? Osoba, która została uznana przez sąd za wyłącznie winną rozkładu pożycia małżeńskiego nigdy nie może się domagać alimentów od byłego małżonka, nawet gdyby żyła po rozwodzie w niedostatku.

Na jak długo alimenty?

Przez jaki okres po rozwodzie możesz dostawać alimenty od byłego męża? To zależy, czy rozwód był z orzeczeniem winy czy bez jej orzekania.

Rozwód bez orzekania o winie. Jeśli małżonkowie rozwiedli się bez orzekania o winie (albo z winy obojga), obowiązek alimentacyjny wygasa po 5 latach od daty orzeczenia rozwodu. Sąd może jednak wydłużyć ten 5-letni okres, jeśli sytuacja osoby otrzymującej alimenty jest wyjątkowo trudna (np. żona jest całkowicie niezdolna do pracy albo miała poważny wypadek).

Rozwód z wyłącznej winy męża. Jeżeli sąd przyzna alimenty byłej żonie z powodu istotnego pogorszenia się jej sytuacji materialnej, mąż będzie musiał je płacić, dopóki jej sytuacja się znacznie nie poprawi (np. żona zacznie nieźle zarabiać, dostanie duży spadek itp.). Jeżeli osoba otrzymująca alimenty wstąpi w ponowny związek małżeński, to były małżonek nie będzie miał już wobec niej obowiązku alimentacyjnego.

Osoba, która występuje do sądu z pozwem o alimenty, nie ponosi żadnych opłat. Jeśli ma niskie dochody, może nawet poprosić sąd o przyznanie jej adwokata z urzędu.

Konsultacja: Piotr Dąbrowski adwokat

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Naj

Zobacz również

  • Reklamacja wycieczki

    Nikt nie wynagrodzi Ci nerwów związanych z opóźnionym lotem czy brakiem wygód w hotelu, ale możesz liczyć na odszkodowanie. Sprawdź, jak je uzyskać. więcej