Kredyty frankowe: nowa ustawa. Sprawdź, co zyskasz

Spłacasz kredyt mieszkaniowy zaciągnięty we frankach lub euro? Po wejściu w życie ustawy dotyczącej kredytów w walucie masz szansę na niższe raty.

Ustawa zaproponowana przez kancelarię prezydenta Andrzeja Du dy prawdopodobnie zostanie podpisana w tym miesiącu. Jeśli spłacasz kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w obcej walucie (np. we franku lub euro), skorzystasz na jej wejściu w życie. Mogą się zmniejszyć zarówno raty twojego kredytu, jak i kapitał pozostały do spłaty.

Co zakłada „prezydencka ustawa frankowa”

Reklama

✢ Najważniejszym postanowieniem ustawy jest zobowiązanie banków do zwrotu tzw. walutowych spreadów kredytowych. Są to różnice między kursem walut NBP (w dniu wypłaty kredytu i w dniach pobierania rat) a kursem wyznaczonym przez bank.

Do tej pory banki przeliczały bowiem walutę po kursach zaniżonych (gdy wypłacały nam pieniądze z kredytu) albo zawyżonych (gdy pobierały od nas raty).

Dla przykładu: jeśli chciałaś wziąć kredyt o wartości 300 tys. zł, ale we frankach bank wypłacał ci sumę w złotych przeliczoną po kursie kupna 2,40 zł, twoje zadłużenie wobec banku wynosiło 125 tys. franków.

Ponieważ jednak w dniu, w którym wypłacono ci pieniądze, kurs sprzedaży franka w NBP wynosił 2,50, a nie 2,40 zł, bank zarobił na tobie 5 tys. franków. Spready były też pobie rane przy płaceniu rat. Jeśli two ja rata wynosiła np. 400 franków, w dniu zapłaty kurs kupna NBP wynosił 4 zł, a bank przeliczał po kursie 4,10, to na racie traciłaś 40 zł – płacąc 1640 zł zamiast 1600 zł.

Teraz odzyskasz większą część tych kwot, bo ustawa zobowiąże banki do zwrotu spreadów przekraczających o 0,5 proc. kurs NBP oraz połowy odsetek ustawowych od tych pieniędzy. Jeśli wciąż jeszcze spłacasz kredyt, nie dostaniesz jednak tych pieniędzy do ręki. Zostaną one odjęte od kapitału, który pozostał ci do spłaty. Gotówkę otrzymają te osoby, które już pożyczki hipoteczne spłaciły.

Kto będzie mógł skorzystać z postanowień tzw. ustawy frankowej

✢ Osoby fizyczne i firmy jednoosobowe, które wzięły kredyt albo pożyczkę zabezpieczoną na lokalu mieszkalnym w obcej walucie w okresie od 1 lipca 2000 roku do 26 sierpnia 2011. Nie ma znaczenia, czy kredyt albo pożyczka zostały już spłacone czy nie. Postanowienia ustawy nie obejmą tych osób prowadzących działalność gospodarczą, które w rozliczeniach podatkowych dokonywały tzw. odpisów amortyzacyjnych i zaliczały do kosztów uzyskania przychodu odsetki kredytowe.

Po drugie zgodnie z projektem różnice kursowe mają być zwracane tylko do kwoty 350 tys. zł – jeśli kredyt wzięła jedna osoba. Przy 400 tysiącach kredytu możesz liczyć na zwrot jedynie części spreadów, za 50 tys. zł nie dostaniesz rekompensaty. Ponieważ limit 350 tys. zł dotyczy jednej osoby, to jeśli kredyt wzięłaś razem z mężem – otrzymacie zwrot spreadów za kredyt do 700 tysięcy.

W jaki sposób będzie się można ubiegać o zwrot spreadów?

✢ Każda osoba spłacająca kredyt (albo osoba, która już go spłaciła) będzie miała prawo do złożenia w banku pisemnego wniosku z zapytaniem o to, w jaki sposób bank zamierza się wywiązać z narzuconych przez ustawę przepisów.

Wniosek ten powinien trafić do banku w ciągu sześciu miesięcy od wejścia ustawy w życie.

Odpowiedzi (o tym, co będzie się w niej musiało znaleźć, piszemy w ramce powyżej) na wniosek bank będzie zaś musiał nam udzielić w okresie do 30 dni od daty jego złożenia. Gdy już ją otrzymamy, będziemy mieli 12 miesięcy na złożenie wniosku o pomniejszenie kapitału kredytu albo zwrot pieniędzy (jeśli kredyt został już spłacony).

Czy będzie można korzystnie przewalutować kredyt

✢ Niestety, tego ustawa nie zakłada. Nie znaczy to jednak, że takiej możliwości nie będzie nigdy, bo twórcy ustawy zapowiadają, że banki zostaną zobowiązane do załatwienia tego problemu w przyszłości w drodze negocjacji z klientami. Obiecują również wprowadzenie surowszych wymogów regulacyjnych dla banków.

Ma to sprawić, że zwlekanie z przewalutowaniem kredytów stanie się dla banków nieopłacalne. Rozwiązania te jednak, jeśli zaczną być wprowadzane, to najwcześniej za rok.

Jakich informacji banki będą musiały udzielić:

W odpowiedzi na wniosek kredytobiorcy o zastosowanie przepisów ustawy bank będzie musiał zawrzeć informację o wysokości spreadów, które będą zwrócone.

A także podać sumę odsetek oraz szczegółowe wyliczenie, które posłużyło pracownikom banku do ustalenia tych kwot. Kredytobiorcy, który nie zgodzi się z wyliczeniami, będzie przysługiwało prawo wniesienia reklamacji w terminie dwóch miesięcy od chwili otrzymania informacji. Zgodnie z prawem odpowiedzi na reklamację kredytodawca musi udzielić w terminie 30 dni (w uzasadnionych przypadkach 60 dni).

Tekst: Marta Krawczyk

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Olivia

Zobacz również

  • Mam niepełnosprawną córkę, niezdolną do samodzielnego życia. Mąż dorabia nieregularnie, a ja nie pracuję. Bardzo pomagała nam finansowo moja siostra, ale ostatnio jej sytuacja materialna znacznie... więcej