Kto dostanie 500 zł na dziecko?

Państwo ma wesprzeć rodziny dodatkowymi pieniędzmi na dzieci. Co przewiduje projekt ustawy, która to umożliwi?

Zdjęcie

Przeczytaj, kto może liczyć na pomoc państwa /123/RF PICSEL
Przeczytaj, kto może liczyć na pomoc państwa
/123/RF PICSEL

Ile, komu?

500 zł na drugie i każde kolejne dziecko (pod warunkiem, że nie ukończyło 18. roku życia) mają dostać wszystkie rodziny, bez limitu dochodów.

✔500 zł już na pierwsze dziecko dostaną te rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę oraz te, które wychowują dziecko niepełnosprawne, pod warunkiem że ich dochody nie przekroczą 1200 zł na osobę.

Reklama

✔Pieniądze otrzymają rodzice (pary i samotni) oraz opiekunowie prawni i faktyczni, czyli tacy, którzy opiekują się dzieckiem i wystąpili już do sądu o jego przysposobienie.

Od kiedy?

Nowe prawo ma wejść w życie od stycznia 2016 r. Wypłacanie miałoby zacząć się w kwietniu, ale pieniądze za styczeń luty i marzec nie przepadną. Mają być wypłacone do końca kwietnia.

Kto nie dostanie?

Na pieniądze z programu 500 PLUS nie mogą liczyć rodzice:

✔których nieletnie dziecko zawarło związek małżeński lub ma prawo do świadczeń na własne dzieci;

✔pobierający zasiłek za granicą (chyba że szczegółowe przepisy stanowią inaczej),

✔mający dzieci w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie, np. placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy poprawcze, zakłady opiekuńczo-lecznicze czy szkoły wojskowe.

Na jakie pytania nie mamy odpowiedzi

✔Przede wszystkim nie wiadomo, czy chodzi o 500 zł na rękę, czy brutto. Także przy progach dochodowych 800 zł i 1200 zł nie wpisano, czy to kwoty netto, czy brutto.

✔Nie jest do końca jasne, jak będzie naliczany zasiłek tzw. rodzinom pozszywanym (patchworkowym), w których małżonkowie wychowują dzieci z poprzednich związków i wspólne.

✔Niedostatecznie wyjaśniono, jakie wydatki będą uważane za marnotrawienie zasiłku, ani w jaki sposób urzędnicy będą to sprawdzać. Nie wiemy też, czy po pieniądze trzeba będzie stawiać się osobiście, czy może będą one przelewane na konto.

Jak się starać o zasiłek?

Wnioski będą składane w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o zasiłek.

✔Oprócz danych osób starających się o zasiłek i danych dzieci będą też potrzebne zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego, a jeśli ktoś płaci podatek zryczałtowany, będzie musiał złożyć oświadczenie o faktycznie uzyskanych przychodach.

Na co wolno go wydać?

Na zaspokojenie potrzeb życiowych i wychowanie dziecka. Za marnotrawienie zasiłku jego wypłata ma być wstrzymana, a pomoc będzie przyznawana częściowo lub w całości w formie rzeczowej (możliwe, że w formie bonów, np. na środki czystości czy ubrania).

Co jeśli dziecko mieszka tylko z jednym z rodziców?

W przypadku rozwiedzionych par,zasiłek dostanie ten rodzic, pod którego opieką pozostaje dziecko. Składając wniosek, opiekun prawny będzie musiał pokazać orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna. Natomiast jeśli oboje rodzice mają prawo do opieki, pieniądze otrzyma ten, który złoży wniosek pierwszy.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Naj

Zobacz również

  • Mam niepełnosprawną córkę, niezdolną do samodzielnego życia. Mąż dorabia nieregularnie, a ja nie pracuję. Bardzo pomagała nam finansowo moja siostra, ale ostatnio jej sytuacja materialna znacznie... więcej