Kto musi płacić abonament RTV

Od kilku lat mam telewizję kablową, regularnie płacę rachunki. Publicznych stacji w zasadzie nie oglądam. Czy to prawda, że mimo to powinnam uiszczać także abonament RTV? – pyta Anna M. z Mińska Maz.

Reklama

Abonament RTV jest obowiązkową opłatą pobieraną przez telewizję publiczną z tytułu używania odbiornika telewizyjnego i radiowego. Zakłada się, że każdy, kto posiada taki odbiornik w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór, używa go.

Fakt, że płacimy za telewizję kablową lub cyfrową, nie zwalnia nas z obowiązku opłacania abonamentu RTV. Są to dwie niezależne opłaty. Z operatorem mamy umowę cywilno–prawną, a abonament RTV jest rodzajem daniny, tak jak np. podatki.

Abonament RTV musimy uiszczać za każdy zarejestrowany odbiornik radiowy i telewizyjny. Rejestracji dokonujemy na poczcie lub na stronie internetowej: www.rtv.poczta-polska.pl. Wysokość opłat ogłasza Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

W 2015 r. będą wynosiły: 6,50 zł miesięcznie za używanie odbiornika radiowego i 21,50 zł za telewizor i radio.

Z obowiązku opłacania abonamentu zwolnione są m.in.: osoby niepełnosprawne, osoby, które ukończyły 75 lat, osoby niewidome, osoby niesłyszące, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Aby uzyskać zwolnienie, zainteresowany musi na poczcie okazać dokument do niego uprawniający oraz złożyć stosowne oświadczenie. Jeżeli mamy zaległości w opłacaniu abonamentu, możemy zgłosić się do KRRiT.

Na nasz wniosek, w wyjątkowych sytuacjach, Rada może zaległości rozłożyć na raty lub nawet umorzyć. Jeżeli natomiast zostanie u nas wykryty niezarejestrowany odbiornik (np. podczas kontroli przedstawiciela poczty), grozi nam kara w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego radia lub telewizora.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Życie na gorąco
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Reklamacja wycieczki

    Nikt nie wynagrodzi Ci nerwów związanych z opóźnionym lotem czy brakiem wygód w hotelu, ale możesz liczyć na odszkodowanie. Sprawdź, jak je uzyskać. więcej