Kto otrzyma 500 zł na dziecko?

Program Rodzina 500 plus: Nowy projekt finansowy pomocy w wychowywaniu dzieci

Zdjęcie

Ustawodawca nie precyzuje, na co konkretnie mają być przeznaczane pieniądze. /123/RF PICSEL
Ustawodawca nie precyzuje, na co konkretnie mają być przeznaczane pieniądze.
/123/RF PICSEL

To będzie poważny zastrzyk finansowy dla domowych budżetów. Co miesiąc na każde dziecko ma przysługiwać 500 zł. Tak zakłada nowy projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie pieniądze trafią do naszych kieszeniu. Prawdopodobnie będzie to pierwsza połowa 2016 r. My już teraz opisujemy najważniejsze założenia projektu.

Reklama

Ile pieniędzy dostanie rodzina? To wszystko zależy, jaki jest dochód (kwota po opodatkowaniu) na osobę i ile dzieci znajduje się w rodzinie.

•Jeśli dochód na jednego członka rodziny jest większy niż 800 zł, pieniądze będą wypłacane dopiero na drugie i kolejne dzieci. Przykład: rodzina z trójką dzieci otrzyma co miesiąc 1 tys. zł.

•Jeśli dochód na jednego członka rodziny jest niższy niż 800 zł, pieniądze będą się należały każdemu dziecku.

Przykład: rodzina z trójką dzieci każdego miesiąca otrzyma 1500 zł. Przy dochodzie niższym niż 800 zł pieniądze otrzyma również jedynak.

•Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym także mają szansę otrzymać pomoc na pierwsze dziecko. W tym przypadku limit do- chodów na osobę w rodzinie będzie wyższy: nie przekroczy 1200 zł.

Pomoc na jak długo? Projekt ustawy przewiduje, że pieniądze na dzieci będą wypłacane do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Przewidywane są jednak wyjątki, gdy dziecko:

•przed osiągnięciem pełnoletniości zostanie rodzicem (małoletni rodzic sam może bowiem ubiegać się o pieniądze na własne potomstwo);

•pozostaje w związku małżeńskim (może w nim być już 17-latek);

•przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. w placówkach opiekuńczo -wychowawczych, w zakładzie poprawczym, schroniskach dla nieletnich, szkołach wojskowych);

•rodzic pracuje za granicą i tam otrzymuje świadczenie na dziecko (chyba że specjalne przepisy oraz umowy dwustronne regulują te kwestie w inny sposób).

Rozwód: kto weźmie dodatek? Jeśli dziecko nie mieszka pod jednym dachem z mamą i tatą, dodatek będzie pobierał jeden z rodziców. Ten z nich, pod którego opieką znajduje się dziecko.

Jeżeli obydwoje równocześnie sprawują opiekę, świadczenie będzie wypłacone temu z rodziców, który pierwszy złoży wniosek w stosownym urzędzie.

Będzie kontrola wydatków? Ustawodawca nie precyzuje, na co konkretnie mają być przeznaczane pieniądze, zakładając, że rodzice najlepiej znają potrzeby swoich pociech.

Liczy się jednak z tym, że pieniądze mogą być marnotrawione i wydawane niezgodnie z przeznaczeniem. Będzie mógł to stwierdzić ośrodek pomocy społecznej lub inny organ publiczny. Wtedy wypłata będzie wstrzymana lub zamieniona na pomoc rzeczową.

Ważne formalności. Wniosek o dodatek

Kto może go składać?

•rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko

•opiekunowie prawni dziecka

•opiekunowie faktyczni, czyli tacy, którzy opiekują się dzieckiem i złożyli do sądu rodzinnego wniosek o przysposobienie dziecka

Gdzie go złożyć?

•w urzędzie gminy lub miasta w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc

Jakie informacje podać?

•dane osoby występującej o świadczenie: imię, nazwisko, miejsce urodzenia, numer Pesel lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

•dane dzieci na utrzymaniu: imię, nazwisko, data urodzenia, numer Pesel, stan cywilny

Jakie dokumenty dołączyć?

•zaświadczenia o dochodzie każdego członka rodziny wydane przez urząd skarbowy

•w przypadku podatku ryczałtowego: oświadczenie o faktycznych przychodach w poprzednim roku podatkowym

•oświadczenie o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego

•inne zaświadczenia, np. orzeczenie sądu rodzinnego o ustalenie opiekuna prawnego dziecka.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również

  • Reklamacja wycieczki

    Nikt nie wynagrodzi Ci nerwów związanych z opóźnionym lotem czy brakiem wygód w hotelu, ale możesz liczyć na odszkodowanie. Sprawdź, jak je uzyskać. więcej