Nieformalny związek: Podział majątku

Jesteśmy ze sobą od paru lat, ale nie wzięliśmy ślubu. Oboje pracujemy, kupiliśmy mieszkanie na kredyt i teraz je wyposażamy. Ale co w razie rozstania, przecież nie mamy wspólnoty małżeńskiej? Jak się zabezpieczyć? - pyta Natalia K. z Poznania.

Rzeczywiście, osoby żyjące w nieformalnych związkach nie mają wspólnoty majątkowej, jaka jest między małżonkami. Oznacza to, że Państwa rzeczy są kupione na współwłasność albo należą oddzielnie do każdego z Was. Powinniście zdecydować, którą z tych opcji wybieracie i zawrzeć umowę partnerską (zwaną też kohabitacyjną lub konkubencką).

Reklama

Taka umowa powinna mieć formę pisemną. Nie musi być jednak potwierdzona notarialnie, chyba że obejmuje przeniesienie prawa do nieruchomości (np. domu). Mogą w niej Państwo określić generalnie zasady nabywania majątku w czasie trwania Waszego związku i zarządzania tym majątkiem.

Taki zapis może przewidywać, że wszystkie przedmioty majątkowe kupują Państwo na współwłasność z udziałem po połowie (albo innym – według woli), niezależnie od tego, które z partnerów dokonało transakcji i skąd pochodziły pieniądze. Można też wskazać konkretne przedmioty, np. meble czy sprzęt rtv, które są własnością tylko jednej ze stron.

Wolno również ustalić, że określone rzeczy, które przed Waszym związkiem należały wyłącznie do Pani lub partnera, teraz staną się współwłasnością. Ważna jest także sprawa nakładów z majątku jednego z Was na majątek drugiego. Jeśli np. pomagała Pani finansowo w spłacie mieszkania partnera, to trzeba zastrzec w umowie zwrot tych nakładów w przypadku rozstania.

Powinni też Państwo określić termin i sposób podziału mienia w razie rozpadu związku. Może to być np. miesiąc i w tym czasie każde z Was wskazuje najpierw 3-5 rzeczy, które chce zatrzymać dla siebie, podając ich wartość. Resztę wybieracie na przemian, a różnicę wartości wyrównacie sobie przez dopłatę.

Abyście oboje mogli bezpiecznie zarządzać majątkiem, warto wprowadzić do umowy postanowienie, że udzielacie sobie wzajemnie pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności dotyczących rzeczy, które stanowią Waszą współwłasność.

Przydatne informacje

Wzór umowy Możesz go znaleźć w sieci, m.in. na: wzor-umowy.szukaj.com, mojeprawo.blog.pl, www.prawosos.pl. Bezpłatne porady Kancelarię udzielającą bezpłatnych porad znajdziesz na www.adwokatura.pl. Wejdź na zakładkę ORA i wybierz swoje miasto.

Porad udziela prawnik Zbigniew Rogalski

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Na żywo
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Reklamacja wycieczki

    Nikt nie wynagrodzi Ci nerwów związanych z opóźnionym lotem czy brakiem wygód w hotelu, ale możesz liczyć na odszkodowanie. Sprawdź, jak je uzyskać. więcej