Parkowanie może być tańsze

Pani Barbara mieszka w Gdańsku, w domu graniczącym z obszarem objętym strefą płatnego parkowania. Podobnie jak inni mieszkańcy jest zmuszona parkować samochód na ulicy przed domem. Do niedawna było to dość kosztowne. Zryczałtowana opłata uprawniająca mieszkańca tej strefy do parkowania auta wynosiła 30 zł miesięcznie, a jeśli zapłaciło się za cały rok z góry – 300 zł.

Reklama

To bardzo dużo, zwłaszcza w porównaniu do opłat obowiązujących w sąsiednich miastach. Tam roczne abonamenty dla mieszkańców stref płatnego parkowania wynoszą od 30 do 150 zł. Są nawet takie miasteczka, gdzie dla mieszkańców płatnych stref parkowanie jest bezpłatne.

Pani Barbara sprawdziła w przepisach, że na obszarach, gdzie brakuje miejsc postojowych, gminy mogą organizować strefy płatnego parkowania. Choćby po to, by ograniczyć ruch samochodowy na rzecz komunikacji zbiorowej (art. 13b ust. o drogach publicznych).

Najczęściej dzieje się tak w centrach miast, na zabytkowych starówkach. Strefy te wytyczane są na podstawie uchwały rady gminy (miasta) podejmowanej na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W uchwale określane są też wysokości opłat. Pani Barbara poprosiła pomorskie przedstawicielstwo Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) o interwencję w sprawie obniżenia opłat.

Prezydent Gdańska otrzymał od RPO pismo dotyczące tego problemu. Zaproponował projekt uchwały obniżającej opłaty ryczałtowe za parkowanie. W efekcie rada miasta postanowiła obniżyć ceny abonamentów miesięcznych dla mieszkańców terenów objętych strefą płatnego parkowania do 20 zł miesięcznie. W dodatku tych, którzy zapłacą opłatę za cały rok, parkowanie kosztować ma 120 zł czyli 10 zł za miesiąc.

Warto też wiedzieć, że rada gminy (miasta) ustala również wysokość opłaty dodatkowej – czyli mandatu – za nieuprawnione parkowanie oraz sposób jej pobierania. Opłaty te, wraz z odsetkami za zwłokę, podlegają przymusowej egzekucji w trybie administracyjnym czyli egzekwuje je urząd skarbowy.

Mandaty przedawniają się dopiero po pięciu latach od końca roku kalendarzowego, w którym powinny zostać zapłacone. Imię osoby, która zwróciła się o interwencję do Rzecznika Praw Obywatelskich na jej prośbę zmieniliśmy.

Tu znajdziesz wsparcie

Jeśli uważamy, że nasze prawa zostały naruszone przez państwowe instytucje – sądy, , szkoły, policję, urząd gminy itd. – możemy zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wniosek lub skargę można m.in. wysłać pocztą (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich; Al. Solidarności 77; 00-090 Warszawa), złożyć za pomocą elektronicz nego formularza na www.rpo.gov.pl oraz poprzez ePUAP. Warto skorzystać z bezpłatnej infolinii obywatelskiej – tel.: 800 676 676.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • Goodie to nowoczesna i przyjazna platforma zakupowa: bezpłatna aplikacja mobilna i strona www.goodie.pl, dzięki której łatwo znajdziesz najświeższe informacje o zniżkach i promocjach w sklepach... więcej