Rady dla klientów firm pożyczkowych

Szybkie pożyczki są często jedynym sposobem zdobycia gotówki przez osoby, które mają złą historię w BIK. Lepiej jednak rozważnie korzystać z tego rodzaju ofert.

Każda pożyczka to dług, który trzeba terminowo spłacić! Warto więc poszukać takiej, która nie przysporzy kłopotów: prześledzić oferty w internecie, popytać wśród znajomych.

Należy pamiętać, że klient biorący pożyczkę z firmy pożyczkowej, zawiera umowę kredytu konsumenckiego. A to oznacza, że przysługują mu różne uprawnienia. Wyjaśniamy więc, jakie powinności do spełnienia ma firma pożyczkowa. Podpowiadamy, co trzeba sprawdzić przed podpisaniem umowy o „chwilówkę”.

Obowiązki firmy pożyczkowej

Reklama

■Musi udzielić pełnej informacji o pożyczce przed podpisaniem umowy. Firma pożyczkowa ma obowiązek podać klientowi m.in.: – całkowitą kwotę pożyczki; – zasady i terminy spłaty pożyczki; – wysokość wszystkich kosztów, odsetek, prowizji, marży; – informację o konieczności zawarcia umowy dodatkowej, np. umowy ubezpieczenia pożyczki; – informację o opłatach z tytułu zaległości w spłacie oraz prowizji za wcześniejszą spłatę.

Warto pamiętać

■Gdy pożyczka jest na okres krótszy niż rok (a tak jest w większości „chwilówek”), prowizja za spłatę przed terminem nie może przekraczać 0,5 proc. spłacanej kwoty.

■Firma pożyczkowa ma obowiązek przedstawić bez opłat projekt umowy i harmonogram spłat. Klient powinien bowiem mieć możliwość zapoznania się z warunkami przed podpisaniem umowy (gwarantuje to art. 12 ustawy o kredycie konsumenckim).

Warto pamiętać

■Jeśli firma pożyczkowa odmówi wydania wzoru umowy, lepiej zrezygnować z oferty.

■Firma ma ustawowy obowiązek poinformować klienta, że ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej pod pisania. Firma powinna również przekazać klientowi druk pisma o odstąpieniu od umowy.

Wypełniony formularz należy odesłać na adres pożyczkodawcy pocztą, listem za potwierdzeniem nadania.

Warto pamiętać

■Jeśli klient odstępuje od umowy pożyczki, nie może domagać się zwrotu opłaty wstępnej i tak zwanej opłaty przygotowawczej.

Czego klient może żądać

■Klient ma prawo domagać się wyliczenia całkowitej kwoty pożyczki. Dlatego pracownik firmy pożyczkowej powinien podać klientowi całą kwotę, jaka jest do spłaty (włącznie ze wszystkimi dodatkowymi kosztami i opłatami).

Warto pamiętać

■Firma pożyczkowa może zaproponować spłatę raty bezpośrednio do rąk pracownika. Wtedy firma pobiera opłaty za „obsługę pożyczki w domu”. Trzeba sprawdzić więc w umowie lub regulaminie, czy jest taki zapis i jaka to opłata. Należy również zapytać, czy są jakieś dodatkowe opłaty za wcześniejszą spłatę pożyczki albo za prolongaty w spłacie.

■Klient ma prawo wiedzieć, jakie są konsekwencje niespłacania rat w terminie. Pracownik firmy pożyczkowej powinien poinformować, że będą pobierane opłaty np. za wysyłanie monitów oraz w jakiej wysokości. Możliwe są również opłaty za wysłanie SMS-ów przypominających o zbliżającej się dacie spłaty raty.

Warto pamiętać

■Każde wezwanie do zapłaty może być płatne według cennika obowiązującego w danej firmie pożyczkowej. Te informacje powinny znajdować się w jej regulaminie. Trzeba go dokładnie przeczytać!

Czego nie wolno firmie pożyczkowej

■W umowach i regulaminach niektórych firm pożyczkowych zdarzają się zapisy niezgodne z prawem – tak uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, i zdecydował, że:

✔niedozwolone jest pobieranie odsetek za każdy dzień zwłoki w wysokości, np. 5 czy 10 procent;

✔niedopuszczalne jest żądanie dodatkowej opłaty karnej (oprócz odsetek) za każdy dzień spóźnienia w spłacie raty;

✔niezgodne z przepisami jest żądanie w trakcie umowy, by klient zapewnił nowe zabezpieczenie pożyczki (np. zastawił samochód);

✔niedozwolone jest wymuszenie od klienta zgody na publikowanie jego danych osobowych w prasie, mediach i w innych miejscach;

✔nie mają mocy prawnej oświadczenia, które podpisał klient, iż zrezygnuje w przyszłości z dochodzenia ewentualnych roszczeń od firmy pożyczkowej.

■Więcej informacji – na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Naj

Zobacz również

  • Goodie to nowoczesna i przyjazna platforma zakupowa: bezpłatna aplikacja mobilna i strona www.goodie.pl, dzięki której łatwo znajdziesz najświeższe informacje o zniżkach i promocjach w sklepach... więcej