Reklamacja wycieczki

Nikt nie wynagrodzi Ci nerwów związanych z opóźnionym lotem czy brakiem wygód w hotelu, ale możesz liczyć na odszkodowanie. Sprawdź, jak je uzyskać.

Zdjęcie

Poznaj swoje prawa i odpocznij bez stresu! /123/RF PICSEL
Poznaj swoje prawa i odpocznij bez stresu!
/123/RF PICSEL

Wycieczka turystyczna jest usługą, na którą możesz złożyć reklamację u organizatora, jeśli nie spełnia ona warunków przewidzianych w umowie.

Jak reklamować urlop?

Reklama

Powodem mogą być niezgodne z umową: plan wycieczki (np. nie odbyło się zwiedzanie i nie zaproponowano nic w zamian) lub jakość usługi (np. zakwaterowano Cię w hotelu o niższym standardzie, nie działała klimatyzacja, itp.). Uwaga! Liczy się szybkość reakcji. Dlatego jeszcze na miejscu poinformuj rezydenta lub menedżera hotelu o swoim problemie.

Jeśli nie otrzymasz pomocy, po powrocie z wakacji będziesz miała 30 dni na złożenie pisemnej reklamacji w biurze podróży. Pamiętaj o dołączeniu dowodów świadczących o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usługi przez organizatora, takich jak: zdjęcia, kosztorys, rachunki, pisemne potwierdzenie rezydenta o przyjęciu Twojego zgłoszenia, zeznania turystów, etc.

Na rozpatrzenie reklamacji organizator będzie miał 30 dni.

Jakie kwoty?

Masz prawo wystąpić o naprawienie szkody (np. o zwrot pieniędzy za niezrealizowany punkt imprezy turystycznej). W przypadku poważniejszych zaniedbań organizatora możesz żądać odszkodowania za poniesione szkody majątkowe (nawet do dwukrotności ceny wycieczki) lub za szkody niemajątkowe związane np. z chorobą (odszkodowanie bez limitu).

Masz również prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług turystycznych w trakcie trwania wycieczki. Nie grozi Ci wówczas kara za zerwanie umowy, a biuro podróży jest zobowiązane pokryć koszty Twojego powrotu do kraju.

Problemy z lotem

Opóźniony samolot jest podstawą do uzyskania odszkodowania, jeśli z winy linii lotniczych przyleciał on na miejsce docelowe co najmniej 3 godziny po czasie.

Także gdy lot został odwołany później niż 14 dni przed wylotem lub jeśli odmówiono Ci wejścia na pokład (sprzedano więcej biletów niż jest miejsc). W zależności od czasu opóźnienia lotu i dystansu podróży, możesz uzyskać rekompensatę wynoszącą 250-600 euro.

Prawa pasażera

Istotnie opóźniony (co najmniej 5 godz.) lub odwołany lot daje Ci prawo m.in. do bezpłatnych: posiłków, napojów, zakwaterowania w hotelu oraz transportu między lotniskiem a hotelem.

Należy Ci się również zwrot kosztów biletów oraz bezpłatny lot powrotny do punktu początkowego podróży, jeśli lot odbywał się z przesiadkami.

Takie przepisy dotyczą usług linii lotniczych zarejestrowanych w UE oraz innych przewoźników, gdy lot odbywał się z/lub do jednego z państw UE.

To jest ważne!

Nie możesz składać reklamacji, jeśli w umowie biuro zastrzegło, że może Cię zakwaterować do innego hotelu niż ten w katalogu, dlatego dokładnie czytaj ją przed podpisaniem.

Nie otrzymasz odszkodowania od biura podróży, jeśli doznasz szkody z powodu np. działań sił natury lub własnego zaniechania.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Tele Tydzień
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Kiedy przedawniają się nasze należności

    Czy możesz podać do sądu osobę, która przez pięć lat nie oddaje ci pieniędzy? Jak długo sama możesz być ścigana za zapomniany dług sprzed lat? Sprawdź to. więcej