Rekompensata za brak prądu, spóźniony pociąg czy przerwę w dostawie internetu

Jeśli zawarliśmy z kimś umowę (np. o świadczenie usług), zapłaciliśmy ustaloną cenę i nie otrzymaliśmy za nią tego, co było w umowie obiecane, możemy się domagać zarówno odszkodowania, jak i stosownego obniżenia ceny.

1 Opóźnienie pociągu. W pociągach EIP, EIC, IC, TLK, IR i międzynarodowych mamy prawo do zwrotu 25 proc. ceny biletu, jeśli opóźnienie jest większe niż 60 minut. Gdy spóźnienie przekroczy 120 minut, przewoźnik powinien nam zwrócić 50 proc. ceny.

2 Przerwa w dostawie prądu. Gdy trwa ponad 24 godziny, mamy prawo do obniżenia abonamentu o kwotę pięciokrotności ceny takiej ilości energii, jaką pobraliśmy w takim samym okresie poprzedniego tygodnia.

Reklama

3 Przerwa w dostępie do internetu. Odszkodowanie należy się, jeśli nie mieliśmy dostępu do sieci przez co najmniej 36 godzin w okresie rozliczeniowym. Wysokość odszkodowania wynosi 1/15 opłaty abonamentowej za każdy dzień.

4 Odszkodowanie za poniesioną stratę. Mamy do niego prawo, gdy w wyniku niedotrzymania umowy (opóźnienia pociągu, braku prądu itp.), ponieśliśmy stratę. Musimy jednak umieć udowodnić, że szkoda powstała właśnie z winy tego wydarzenia.

O odszkodowanie występujemy do podmiotu, z którym podpisaliśmy umowę. Jeśli dostaniemy odmowną odpowiedź, pozostaje nam droga sądowa.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Olivia

Zobacz również

  • Mam niepełnosprawną córkę, niezdolną do samodzielnego życia. Mąż dorabia nieregularnie, a ja nie pracuję. Bardzo pomagała nam finansowo moja siostra, ale ostatnio jej sytuacja materialna znacznie... więcej