Renta rodzinna na urlopie dziekańskim

Jestem na studiach i otrzymuję rentę rodzinną po ojcu. Z powodów osobistych będę niebawem starać się o urlop dziekański. Czy jeśli go dostanę, ZUS nadal mi będzie wypłacać świadczenie? - pyta Monika z Wieliczki.

Podstawą do wypłaty rodzinnej osobom, które studiują jest ich status studenta. Gdy ktoś jest na urlopie dziekańskim, nadal zachowuje ten status – i nie ma przy tym znaczenia, z jakiego powodu taki urlop został udzielony przez uczelnię.

Tak więc w przypadku tego typu przerwy w nauce ZUS nadal wypłaca rentę. Podobnie jest, jeżeli przerwa w nauce zostanie spowodowana stanem zdrowia, uniemożliwiającym lub znacznie utrudniającym uczęszczanie do szkoły (konieczne jest wówczas zwolnienie lekarskie).

Reklama

Przypominamy, że renta rodzinna przysługuje młodym ludziom w wieku powyżej 16 lat pod warunkiem, że się uczą. Nie dłużej jednak niż do osiągnięcia wieku 25 lat.

Jeśli ktoś w tym wieku lat jest na ostatnim roku studiów, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Zasada ta dotyczy jedynie studiów licencjackich oraz magisterskich.

Studenci, którzy ukończą 25 lat i są na ostatnim roku studiów podyplomowych nie będą mieć wydłużonego czasu wypłaty świadczeń.

Podstawa praw na: art. 68 us tawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998r., nr 162, poz. 1118 z późn. zm.).

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • Kiedy przedawniają się nasze należności

    Czy możesz podać do sądu osobę, która przez pięć lat nie oddaje ci pieniędzy? Jak długo sama możesz być ścigana za zapomniany dług sprzed lat? Sprawdź to. więcej