Seniorzy są zwolnieni z abonamentu RTV

Poczta automatycznie przyzna ulgę.

Od 9 października nie trzeba już dopełniać żadnych formalności, by senior, który ukończył 75 lat był zwolniony z opłat abonamentowych za radio i telewizję. Obecnie przepisy także przewidują taką ulgę, ale by z niej skorzystać, trzeba na poczcie złożyć specjalny formularz oraz okazać dowód osobisty.

Reklama

Poczta Polska, która pobiera opłaty za abonament RTV i przekazuje je do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) zyska dostęp do bazy PESEL. Dzięki temu sama będzie sprawdzać czy ktoś ukończył ustawowy wiek uprawniający do zwolnienia z opłat i automatycznie rejestrować, że abonament nie musi być opłacany. Zwolnienie od opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ktoś ukończy 75 lat.

Niestety, nowe przepisy nie przewidują takich ułatwień dla innych osób, które mają prawo do zwolnienia z opłat abonamentowych, czyli m.in. tych, którzy ukończyli 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Obecnie 50 proc. tego wynagrodzenia wynosi 1891,73 zł

Przepisy znowelizowanej ustawy nie oznaczają także umorzenia długów abonamentowych. Uprawnienie do umarzania lub rozkładania na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych u osób, które ukończyły 75 lat przed wejściem w życie nowych przepisów ma wyłącznie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Informacje ogólne dotyczące wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w opłatach abonamentowych można uzyskać pod numerem infolinii: (22) 597-31-01.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • « LPG to tańsze rozwiązanie niż jazda na benzynie albo ropie, trzeba jednak mieć świadomość tego, że jego instalacja oznacza jednorazowy koszt 1,5-5 tys. zł (w zależności od generacji LPG), który... więcej