Sprzedaj mieszkanie i nie płać podatku

Jeżeli zamierzasz sprzedać działkę, mieszkanie lub dom, musisz spełnić pewne wymagania, by nie zapłacić z tego tytułu podatku fiskusowi.

Najprostszym rozwiązaniem jest posiadanie mieszkania lub domu co najmniej 5 lat. Po tym czasie można go sprzedać bez żadnych opłat dla urzędu skarbowego. Termin ten liczy się od końca roku podatkowego, w którym nieruchomość została nabyta.

W przypadku sprzedaży domu jednorodzinnego, który sami wybudowaliśmy znaczenie ma data zakupu działki budowlanej. Jeżeli więc ktoś kupił mieszkanie, np. w lutym 2010 roku, powinien wstrzymać się z jego sprzedażą do 1 stycznia 2016 roku.

Jeśli tego nie zrobi, zapłaci podatek – 19 proc. wartości nieruchomości

Reklama

Przy jego wyliczeniu, można odliczyć wszystkie poniesione koszty. Tak więc od ceny uzyskanej przy sprzedaży mieszkania odliczamy koszty jego zakupu i ewentualnych remontów (muszą być udokumentowane fakturami). W praktyce tego typu sytuacja ma miejsce rzadko, bo raczej nie kupujemy nieruchomości, by niebawem się jej pozbyć.

Znacznie częściej dotrzymanie 5-letniego terminu dotyczy mieszkań i domów, które ktoś odziedziczył albo dostał w formie darowizny. W tym przypadku ma on zresztą znacznie większe znaczenie dla naszej kieszeni. Gdy np. odziedziczymy mieszkanie po babci, zazwyczaj nie możemy odliczyć żadnych kosztów, bo ich nie ponieśliśmy.

Jest jednak sposób, by ominąć ten wymagany przepisami 5-letni termin – możemy skorzystać z tzw. nowej ulgi mieszkaniowej. Nie musimy płacić podatku, jeśli pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w ciągu 2 lat przeznaczymy na własne cele mieszkaniowe.

Termin ten liczy się od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości. Pieniądze możemy przeznaczyć między innymi na:

kupno lub remont mieszkania; kupno domu, jego części lub udziału; budowę, rozbudowę lub remont domu; rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego; kupno działki lub nabycie w niej udziału; nabycie prawa do użytkowania wieczystego gruntu; spłatę kredytu mieszkaniowego (wraz z odsetkami).

Nie można skorzystać z ulgi, jeśli pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przeznaczymy na zakup gruntu lub budowę czy remont budynku, jeśli przeznaczone będą na cele rekreacyjne.

O tym, że chcemy skorzystać z tej ulgi, trzeba zawiadomić urząd skarbowy

W tym celu musimy złożyć zeznanie podatkowe (PIT-39) do końca kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. Czyli w takim samym terminie jak nasze coroczne rozliczenie z podatku dochodowego.

Czasami termin uprawniający do zwolnienia z podatku wydłuża się do co najmniej 10 lat. Tak jest niekiedy w przypadkach, gdy sprzedawana jest nieruchomość, którą odziedziczyło kilka osób. Oczywiście, jeśli wszyscy wspólnie zdecydują się na sprzedaż, obowiązuje ich 5-letni termin.

Ale możliwa jest też inna sytuacja. Oto przykład. Pani Marta i jej siostra Anna w 2004 r. odziedziczyły dom po matce. Każda miała w nim 1/2 udziałów. Pani Marta w 2010 r. odkupiła udziały od siostry i po roku postanowiła dom sprzedać. Fiskus nakazał jej zapłacić podatek od połowy uzyskanej w ten sposób kwoty. Pani Anna nie musi płacić nic. Dlaczego? Pani Anna odsprzedała swój udział z zachowaniem 5-letniego okresu uprawniającego do zwolnienia z podatku. Udział pani Marty także już nie był opodatkowany. Jednak kolejny 5-letni termin zaczął biec od momentu, gdy w 2010 r. odkupiła udział siostry. By nie płacić żadnego podatku musiałaby poczekać ze sprzedażą do końca 2016 r.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • Goodie to nowoczesna i przyjazna platforma zakupowa: bezpłatna aplikacja mobilna i strona www.goodie.pl, dzięki której łatwo znajdziesz najświeższe informacje o zniżkach i promocjach w sklepach... więcej