Ulgi, zniżki, uprawnienia dla chorych i opiekunów. Na co możemy liczyć w 2016 r.

Gdy bliska osoba wymaga naszej opieki, choruje czy cierpi z powodu niepełnosprawności, może liczyć też na pomoc od państwa. Radzimy, jak wykorzystać wszystkie możliwości wsparcia.

Wiele rodzin nie dałoby sobie rady bez wsparcia państwa, np. z ośrodka pomocy społecznej, z ZUS, NFZ oraz PFRON. Rodzaj pomocy zależy od wieku chorego, ale też od rodzaju schorzenia.

Odliczenia w PIT

W rozliczeniu podatkowym za 2015 r. można odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne. Część ulg przysługuje niepełnosprawnym, inne – ich opiekunom.

Reklama

■Ulga rehabilitacyjna: 2280 zł. Tyle może odliczyć niepełnosprawny na poniesione roczne wydatki na cele rehabilitacyjne (np. na przystosowanie samochodu czy adaptację mieszkania dla swoich potrzeb, na zakup sprzętu, czy opłacenie turnusu rehabilitacyjnego). Taką kwotę może też odliczyć w swoim PIT opiekun, np. małżonek osoby niepełnosprawnej, jeśli jego dochód za 2015 r. nie przekroczył 9120 zł.

■WARUNKI korzystania z ulg: konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (która grupa) lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej albo renty socjalnej.

■TERMIN rozliczenia i złożenia PIT za 2015 rok: 30 kwietnia 2016 r. ■WAŻNY telefon: o ulgi można pytać na infolinii podatkowej: 801 055 055 lub 22 330 0330.

Taniej za przejazdy

■PKP: zniżki na bilety dla osoby niepełnosprawnej wynoszą od 37% do 51% (w zależności od przewoźnika i rodzaju niepełnosprawności), a dla opiekuna osoby np. niewidomej – do 95%.

■PKS: ulgi dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – od 37% do 93%, a dla ich przewodników – do 95%.

■WAŻNE telefony: infolinia PKP Intercity 19757; infolinia PKS: 703 402 802.

Pomoc z ZUS i MOPS

■Dodatek pielęgnacyjny: 208,17 zł brutto. To comiesięczna pomoc z ZUS przysługująca:

– emerytom i rencistom, którzy skończyli 75 lat (otrzymują ten dodatek bezwarunkowo);

– osobom, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnego funkcjonowania (warunek: muszą posiadać orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika ZUS).

Od marca 2016 r. dodatek pielęgnacyjny będzie zwaloryzowany (o wysokości nowej kwoty zdecyduje niebawem Sejm).

■WAŻNY telefon: infolinia ZUS 22 56 01 600.Pytanie można też wysłać mailem na adres: cot@zus.pl

■Świadczenie pielęgnacyjne, które od 1 stycznia 2016 r. wynosi 1300 zł netto miesięcznie. Warunek: rodzic musi zrezygnować z pracy, by zaopiekować się chorym, niepełnosprawnym dzieckiem. Wniosek składa się do ośrodka pomocy społecznej.

Refundacja

Leki darmo dla osób 75+? Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt ustawy, która wprowadza dla osób po ukończeniu 75 r. życia bezpłatne leki. Zgodnie z projektem, leki będą wydawane na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Wiek pacjenta lekarz zweryfikuje na podstawie nr PESEL. Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Niektórym chorym, zwłaszcza leżącym, przysługuje dopłata na wyroby medyczne.

■Częściową refundacją są objęte m.in.: pieluchomajtki, pieluchy i wkłady anatomiczne, podkłady. Refundacja tych wyrobów jest limitowana (ilościowo, np. 60 sztuk na miesiąc lub cenowo, np. 77 zł dla osób z chorobą nowotworową czy 90 zł dla chorych cierpiących na nietrzymanie moczu).

■Bezpłatna pomoc pielęgniarki. Aby uzyskać takie profesjonalne wsparcie, konieczne jest skierowanie od lekarza prowadzącego. Jeśli chory nie jest w stanie samodzielnie udać się do przychodni, to po skierowanie może iść w jego imieniu opiekun. Pielęgniarka przychodzi do chorego z wizytą minimum 4 razy w tygodniu (czasami też w święta). Jej pomoc polega m.in. na tym, że zakłada kroplówkę czy zmienia opatrunki na odleżyny.

Od początku 2016 r. pielęgniarki (np. z tytułem magistra) mogą wystawiać recepty. Mają prawo przepisywać leki, jakie pacjent stale przyjmuje, a które wcześniej zaordynował lekarz.

Zwolnienie z abonamentu RTV

Niektórzy chorzy i niepełnosprawni mogą nie płacić za radio i telewizję. Zwolnienie z abonamentu przysługuje:

■osobom z I grupą inwalidzką, ze znacznym stopniem niepełnosprawności (posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności);

■osobom całkowicie niezdolnym do pracy (muszą mieć stosowne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS);

■osobom, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z ośrodka pomocy społecznej lub rentę socjalną z ZUS albo z innego organu emerytalno-rentowego;

■osobom niesłyszącym, z głuchotą lub obustronnym upośledzeniem słuchu;

■osobom niewidomym, których ostrość wzroku nie przekracza 15% (na podst. orzeczenia stwierdzającego uszkodzenie wzroku).

■WARUNKI skorzystania z ulg: złożenie na poczcie wniosku o zwolnienie z abonamentu RTV (druk do wypełnienia) i okazanie orzeczenia o niepełno- sprawności.

■WAŻNY telefon: infolinia Poczty Polskiej 801 333 444 i 43 842 06 00 (z komórki).

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Naj
Więcej na temat:

Zobacz również

  • 1. BLIK to system polegający na płaceniu za zakupy i usługi smartfonem, a konkretnie specjalną zainstalowaną na nim aplikacją. Możesz w ten sposób opłacać rachunki w sklepach stacjonarnych i... więcej