Umorzenie opłat za abonament

Gdy masz zaległości w płatnościach za abonament RTV, możliwe jest ich umorzenie, gdy jesteś w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Ewa M. jest od dłuższeego czasu bezrobotna, pracuje tylko sezonowo. Niedawno dostała z poczty wezwanie do zapłaty prawie dwóch tysięcy zaległego abonamentu radiowo-telewizyjnego, ale nie ma z czego tego długu spłacić.

Reklama

Ewa spytała więc kierownika zmiany na poczcie, jakie grożą jej konsekwecje, jeżeli niezwłocznie nie ureguluje tych zaległości. – Takie monity otrzymują wszyscy, którzy na poczcie zarejestrowali odbiorniki i nie płacą abonamentu – usłyszała odpowiedź.

– A poczta może domagać się zapłacenia zaległości za ostatnie pięć lat, bo starsze długi się przedawniają. Jeśli w ciągu siedmiu dni od otrzymania upomnienia nie zapłaci się zaległego abonamentu, poczta zwróci się do urzędu skarbowego o wyegzekwowanie należności. – Ale ja nie mam z czego zapłacić! – zaoponowała Ewa.

Kierownik zmiany znał rodzinę Ewy i chciał jej pomóc. – Jest pewne wyjście – powiedział. – Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej albo mają bardzo niskie dochody, mogą się starać o umorzenie albo o rozłożenie na raty zaległości finansowych.

Ale decyzji w tej sprawie nie podejmuje Poczta Polska, ale Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i tam też należy skierować stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem – poradził.

Komu KRRiT może umorzyć dług?

W KRRiT Ewa dowiedziała się, że wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych można złożyć pocztą pod adresem: Departament Budżetu i Finansów, Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa.

Powinien on zawierać: imię i nazwisko, adres abonenta, indywidualny numer identyfikacyjny, okres i kwotę zadłużenia oraz uzasadnienie niepłacenia abonamentu. Jednym z powodów umorzenia zaległości może być dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Nie może on przekraczać 55,5 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto w gospodarstwie wieloosobowym, tzn. 888 zł miesięcznie (w 2013 roku) oraz 74 procent w gospodarstwie jednoosobowym, tzn. 1184 zł.

Natalia Kłoszewska

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Twoje Imperium

Zobacz również

  • Mam niepełnosprawną córkę, niezdolną do samodzielnego życia. Mąż dorabia nieregularnie, a ja nie pracuję. Bardzo pomagała nam finansowo moja siostra, ale ostatnio jej sytuacja materialna znacznie... więcej