Wycofanie się z umowy pożyczki

Obiecałem pożyczyć znaczną sumę pieniędzy kuzynowi, po tym jak zlikwiduję lokatę w banku, co nastąpi w przyszłym miesiącu. Spisaliśmy już umowę – on chciał to załatwić ustnie, ale ja nalegałem, żeby mieć jakiś dowód – na wszelki wypadek. Teraz żałuję. Właśnie dowiedziałem się, że kuzyn ma spore kłopoty finansowe i boję się, że nie zwróci pożyczki. W dodatku w spisanej umowie jest tylko data, w której mam mu przekazać pieniądze, a nie ma daty ich zwrotu. Czy mogę się wycofać z tej umowy? Adam z Gniezna.

Reklama

Zgodnie z treścią odpowiedniego przepisu z kodeksu cywilnego, dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony.

Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub łatwo mógł się dowiedzieć.

Jeśli więc dowiedział się Pan o kłopotach finansowych kuzyna już po zawarciu umowy – może Pan od niej odstąpić. Jeśli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu 6 tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. Umowa pożyczki, której wartość przekracza 500 złotych, powinna być potwierdzona pisemnie.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Świat Seriali
Więcej na temat:

Zobacz również